Ka’bah Adalah Tempat Curahan Hati

 1. Hadis:

  يَا عُمَرُ هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ

  Artinya:
  "Wahai Umar, di sinilah tempat perasaan dicurahkan."

  Asbabul Wurud:
  Sebagaimana dalam kitab Ibnu Majah Dari Nafi' Dari Ibnu Umar: "Rasulullah SAW mencium batu hitam (Ka'bah) dan meletakkan bibirnya di atasnya, sehingga Beliau menangis lama sekali. Ketika aku berpaling, Aku melihat Umar bin Khatab turut menangis. Beliau bersabda: "di sinilah tempat perasaan dicurahkan."

  Periwayat:
  Ibnu Majah dan Hakim Dari Ibnu Umar R.A Al- Manakh berkata: di dalam sanad Hadis tersebut terdapat nama Muhammad bin Aun al-Khurasani. dikatakan dalam kitab Al Mizan: Menurut Nasai Hadis ini matruk dan Bukhari mengatakan Hadis ini munkar, sedangkan Ibnu Ma'in tidak memberikan penilaian apapun, kemudian Dia meriwayatkan Hadis ini.