Keutamaan Memerdekakan Budak

 1. Hadis:

  أَعْتِقُوْا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

  Artinya:
  "Bebaskanlah oleh kalian Daripadanya seorang budak, niscaya Allah membebaskan anggota badan si pembunuh itu dengan setiap anggota badan budak tersebut Dari siksa api neraka."

  Asbabul Wurud:
  Diriwayatkan oleh Abu Daud Dari Watsilah, katanya: "Rasulullah SAW telah datang kepada kami menemui seorang sahabat kami yang terkena hukuman bunuh karena telah membunuh. Maka bersabdalah Beliau sebagaimana tertera dalam Hadis tersebut. Al-Baghawi, Ibnu Asakir telah meriwayatkan juga Dari Wat­silah: "Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Tiba-tiba datanglah serombongan orang Dari Bani sukaim. Mereka berkata: ”Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya sahabat kami ini telah wajib terkena qishash." Maka Beliau pun bersabda: "Bebaskanlah ? dan seterusnya."

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN