Do’a Syukur

 1. Hadis:

  اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَك َالشُّكْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ

  Artinya:
  "Ya Allah, bagi-Mu sega puji, bagi-Mu segala syukur, dan hanya kepada-Mu semua urusan dikembalikan."

  Asbabul Wurud:
  Tercantum dalam "Al-Jami’ul Kabir" riwayat Dari Sa'ad bin Abi Waqqash: "Seorang Arab dusun (Badwi) berkata kepada Rasulullah SAWulah SAW: Ajarkanlah kepadaku suatu Do’a yang semoga Allah memberi kemanfaatan-Nya kepadaku dengan membaca Do’a itu. Beliau bersabda: Ucapkanlah: Ya Allah, bagi-Mulah ? dan seterusnya bunyi Hadis di atas.

  Periwayat:
  Ad-Dailami Dari Sa'ad bin Abi Waqqash.