Mereka Penggantiku Kelak

 1. Hadis:

  إنَّهُمْ وُلَاةُ الْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِي وفِي لفظٍ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ الْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِي

  Artinya:
  Mereka adalah para wali khilafah (pemerintahan) sesudahku kelak.

  Asbabul Wurud:
  Sebagaimana dalam al-Jami'ul Kabir Dari Qithabah, katanya: "Aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika Beliau sedang bekerja menggali fondasi Masjid Quba. Abu Bakar, Umar dan Usman turut serta mem­bantu Beliau. Maka aku bertanya: "Engkau bekerja membangun fondasi Masjid ini, padahal tidak ada yang membantumu selain Dari tiga orang ini saja. Kenapa begitu ?"Beliau menjawab "Sesungguhnya mereka adalah?."dan seterusnya.

  Periwayat:
  Ibnu Adi, Ibnu Asakiri dan Ibnu Najjar Dari Qithabah ibnu Malik R.A


  Masjid Quba disebut Allah dalam Al-Qur'an: "Sungguh Masjid yang dibangun berdasarkan taqwa pada hari pertama lebih patut engkau berjamaah disana. di dalamnya ada orang orang yang mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri"(al-Taubah 110).

  Mufassir(ahli tafsir)al-Baidhakh dan lain-lain mengarJikan Masjid yang dimaksud dalam ayat di atas adalah Masjid Quba', yang dibangun Rasulullah SAW pada hari hari Senin sampai Jum'at. Abu Sa'id mengatakan Masjid yang dimaksud adalah Masjid kamu sekarang (Masjid Nabakh di Medinah). Sebab Abu Sa'id pernah bertanya kepada Nabi tentang Masjid apa yang dimaksud dalam at-Taubah 110. Beliau menjawab Masjid kamu sekarang. Baik Masjid Quba' maupun Masjid Nabakh dibangun atas dasar taqwa, dan keduanya dikunjungi oleh jamaah yang ingin membersihkan jiwanya.