Nabi Adalah Orang yang Paling Tahu dan Paling bertaqwa

 1. Hadis:

  أَنَا أَعْرَفُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْوَفُكُمْ مِنْهُ ولَفظه فِي الْبُخَارِيْ: إِنَّ أَعْلَمَكُمْ وَأَتْقَاكُمْ بِاللَّهِ أَنَا وَفِي أُخْرَى: إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا

  Artinya:
  Saya adalah yang paling tahu tentang Allah dan paling takut kepada­Nya di antara kalian. Menurut Bukhari lafadhnya: "Sesungguhnya yang paling tahu di antara kalian dan paling bertaqwa di antaramu kepada Allah adalah saya."dalam lafadh lain berbunyi: "Sesungguhnya saya paling bertaqwa dan paling tahu tentang Allah."

  Asbabul Wurud:
  Sebagaimana dalam shahih Bukhari Dari Aisyah, katanya dalam bab tentang "Orang yang tidak berhadap-hadapan dengan manusia dengan mencaci maki": "Nabi SAW membuat sesuatu, maka Beliau berikan rukhshah (keringanan) untuk melaksanakannya. Lalu sekelompok orang (kaum) menjauhi hal itu, dan sampai berita itu kepada Nabi SAW. Beliau berkhutbah, kemudian memuji Allah dan bersabda: "Kenapa ada suatu kaum (sekelompok orang) menjauhi sesuatu yang telah aku perbuat ? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling tahu di antara mereka tentang Allah dan yang paling takut di antara mereka kepada­Nya. Hakim meriwayatkan Dari Aisyah dengan lafadh: "Qad 'alimuu annii atqqahum lillaahi ta'alaa wa aadaahum lilamaanati"(sungguh mereka mengetahui bahwa akulah di antara mereka yang paling mengetahui Allah dan paling takut kepada-Nya).

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN