Asbabun Nuzul Surat An-Nur Ayat 55 - Allah Menjanjikan Ketentraman bagi Rasulullah dan Sahabatnya, dan untuk Bersabar dalam Berdakwah

Ayat ini menjanjikan ketenteraman bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Allah meminta mereka bersabar atas berbagai gangguan orang-orang yang menentang dakwahnya.

 1. عَنْ أُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: لمَاَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ المَدِيْنَةَ وَآوَتْهُمُ الأَنْصَارُ رَمَتْهُمُ العَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، كَانًوْا لَا يَبِيْتُوْنَ إِلَّا بِالسِّلَاحِ وَلَا يُصْبِحُوْنَ إِلَّا فِيْهِ، فَقَالُوْا: تَرَوْنَ أَنَّا نَعِيْشُ حَتَّى نَبِيْتُ آمِنِيْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَا نَخَافُ إِلَّا اللهَ؟ فَنَزَلَتْ: (وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا) إِلَى (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ) يَعْنِي بِالنِّعْمَةِ (فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُوْنَ). (1)

  Ubay bin Ka‘b rad}iyalla>hu 'anhuma> berkata “Ketika Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam dan para sahabat tiba di Madinah dan ditampung oleh kaum Ansar, orang Arab (yang menentang dakwah beliau) memanahi mereka sampai-sampai mereka terpaksa selalu memegang senjata (untuk menjaga diri), malam maupun siang. Mereka berkata, ‘Sampai kapan kita hidup seperti ini? Kapan kita dapat tinggal dengan aman dan tenteram, tidak takut kepada siapa pun selain Allah?’ Berkaitan dengan hal ini turunlah ayat, wa‘adalla>hul-laz\i>na a>manu> wa‘amilus}-s}a>lih}a>ti layastakhlifannahum fil-ard}i kamastakhlafal-laz\i>na min qablihim walayumakkinanna lahum di>nahumul-laz\irtad}a> lahum walayubaddilannahum min ba‘di khaufihim amna> … hingga firman-Nya, waman kafara ba‘da z\a>lika, yakni barang siapa mengingkari nikmat itu, fa’ula>’ika humul-fa>siqu>n.”


  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Sahih: diriwayatkan oleh al-H{a>kim dan at}-T{abra>niy. Lihat: al-H{a>kim, al-Mustadrak, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b Tafsi>r Su>rah an-Nu>r, juz 2, hlm. 435, hadis nomor 3512; at}-T{abra>niy, al-Mu‘jam al-Ausat}, juz 7, hlm. 119, hadis nomor 7029. Menurut al-H{a>kim sanad hadis ini sahih, namun tidak diriwayatkan oleh al-Bukha>riy dan Muslim. az\-Z|ahabiy juga mengatakan hadis ini sahih. Sementara itu, al-Hais\amiy juga menilai para perawi hadis ini tepercaya. Lihat: Majma‘ az-Zawa>’id, dalam Kita>b at-Tafsi>r, juz 7, hlm. 138, hadis nomor 11237.