Asbabun Nuzul Surat An-Nahl Ayat 126 - Imam as Suyuthi : Allah Menganjurkan Membalas Keburukan Dengan Ukuran Yang Sama, Namun Akan Lebih Beruntung Jika Diterima Dengan Kesabaran

Asbabun Nuzul Surat An-Nahl Ayat 126 - Imam as Suyuthi

 1. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. ”

   

  Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Ad-Dala'il, dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah berdiri di hadapan jenazah Hamzah yang mati syahid. Tubuh Hamzah telah dikoyak-koyak oleh musuh. Beliau bersabda, “Sungguh aku akan mengoyak tujuh puluh orang dari mereka sebagai ganti atas dirimu." Kemudian turunlah Jibril, sedangkan beliau masih membawa ayat terakhir surat An-Nahl yaitu firman Allah, “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN