Asbabun Nuzul Surat Al-Hajj Ayat 3 - Imam as Suyuthi : Teguran Kepada Orang Yang Membantah Allah

 1. “Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat."
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik tentang firman Allah, “Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah." Ia berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan An-Nadhr bin Al-Harits.” (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Ibnu Katsir mengatakannya dari As-Suddi (3/291). Al-Qurthubi juga menuturkannya (6/4537).