Jenazah & Makam

 

Pertemuan Orang Meninggal dengan Golongannya

LADUNI.ID, Ketika seorang hamba meninggal dunia maka ruhnya bertemu dengan arwahnya orang-orang beriman,

Berkumpulnya Amal Sholeh dan Amal Buruk di Alam Barzakh

LADUNI.ID, Demi dzat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya mayyit bisa mendengar suara sandal-sandal kalian ketika kalian meninggalkannya.

Pentingnya Melakukan Amalan-amalan Sholeh untuk Calon Ahli Kubur

LADUNI.ID, Ketika hamba sholeh diletakkan di dalam kuburnya, amalan-amalan kebaikan seperti sholat, puasa, haji, jihad dan sedekah mengawal dengan ketat,

Keutamaan Surat Al Mulk untuk Ahli Kubur dan Calon Ahli Kubur

LADUNI.ID, Apabila seseorang meninggal dan tidak pernah membaca al-qur'an kecuali surat yang di dalamnya terdapat 30 ayat,

Hikmah Selalu Takut Hanya Kepada Allah SWT untuk Ahli Kubur

LADUNI.ID, Adapun orang yg ketika di dunia tersibukkan dirinya, melupakan Allah azza wajalla dan dia takut kepada selain Allah, maka dia akan disiksa di kuburnya sebab hal itu.

Hukum tentang Larangan Mengharap Kematian dalam Islam

LADUNI.ID, Janganlah salah seorang dari kalian benar-benar mengharapkan kematian sebab adanya bahaya yang menghampirinya,

Keutamaan Kirim Do'a untuk Ahli Kubur

LADUNI.ID, Semoga Allah membalas penduduk dunia dengan kebaikan, sampaikan salam kami kepada mereka , sesunnguhnya doa mereka telah menjelma menjadi cahaya pada kami laksana gunung.

Dasar Hukum untuk Kirim Do'a untuk Ahli Kubur

LADUNI.ID, Orang ini telah terputus amalannya dan ia membutuhkan doa dari orang yang ditinggalkan setelahnya.

Penampakan Tempat Tinggal Penduduk Alam Kubur

LADUNI.ID, Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat.

Penjelasan tentang Adzab dan Nikmat Kubur

LADUNI.ID, Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu.

Menampilkan 41 - 50 dari 98 Jenazah & Makam