Jenazah & Makam

 

Berkumpulnya Amal Sholeh dengan Jenazah Seorang Muslim

LADUNI.ID, Jika ia orang beriman maka sholat berada di kepalanya, zakat di sebelah kanannya, puasa di sebelah kirinya dan amalan-amalan kebaikannya kepada manusia berada di kedua kakinya.

Penjelasan Hukum tentang Amal Sholeh yang Meghindarkan dari Fitnah Kubur

LADUNI.ID, Ketika seorang mukmin diletakkan di dalam kuburnya, setan  mendatanginya dari arah kepala kemudian ia dihadang oleh sujudnya yang  berada diantara dia dan setan itu.

Dasar Hukum tentang Amal Sholeh yang Datang ke Jenazah Mukmin

LADUNI.ID, Siapakah engkau ? wajahmu adalah wajah yg datang dengan membawa kebaikan." ia berkata : "aku adalah amalan baikmu."

Dasar Hukum tentang Berkumpulnya Amal Sholeh dengan Ahli Kubur

LADUNI.ID, Ketika hamba sholeh diletakkan di dalam kuburnya, amalan-amalan kebaikan seperti sholat, puasa, haji, jihad dan sedekah mengawal dengan ketat,

Hikmah Amal Sholeh di Dunia untuk Ahli Kubur

LADUNI.ID, Bahagianya hidup sendiri tak sebahagia orang yang sendirian di kuburnya, Amalannya di dalam kuburan membahagiakannya.

Dasar Hukum Larangan Mengharap Kematian

LADUNI.ID, Jika ia orang baik, maka ia menyesal amalannya tidak bertambah, dan jika ia orang yg buruk, maka ia menyesal tidak bisa mencabut amalan jeleknya.

Dasar Hukum Tahlil untuk Ahli Kubur

LADUNI.ID, Sesungguhnya aku tadi membaca dzikir untuk mereka, dan segenap apa yang ada pada mereka, dan kami tadi membaca tahlil, aku ingin mempersembahkan semua itu sebagai amal untuk mereka.

Percakapan Orang yang Baru Meninggal dengan Orang yang Sudah Lama Meninggal

LADUNI.ID, Sesungguhnya jiwa seorang mukmin ketika dicabut maka dia ditemui oleh para ruh yang mendapatkan rahmat dari Allah,

Pertemuan Orang Meninggal dengan Golongannya

LADUNI.ID, Ketika seorang hamba meninggal dunia maka ruhnya bertemu dengan arwahnya orang-orang beriman,

Berkumpulnya Amal Sholeh dan Amal Buruk di Alam Barzakh

LADUNI.ID, Demi dzat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya mayyit bisa mendengar suara sandal-sandal kalian ketika kalian meninggalkannya.

Menampilkan 31 - 40 dari 98 Jenazah & Makam