Biografi Sahabat Umar bin Khattab RA

 
Biografi Sahabat Umar bin Khattab RA
Sumber Gambar: Ilustrasi (Foto ist)

Daftar Isi Biografi Khalifah Umar bin Khattab RA

 1. Nasab dan Kelahiran
 2. Penerus
 3. Wafat
 4. Kisah Umar bin Khattab Masuk Islam
 5. Perjalanan Hijrah ke Madinah
 6. Reaksi Umar atas Kabar Wafatnya Nabi Muhammad saw.
 7. Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.
 8. Chart Silsilah Sanad
 9. Referensi

1. Nasab dan Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin al-'Uzza bin Riyah bin 'Abdullah bin Qaruth bin Razan bin 'Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qarasyi al-'Adi. Dilahirkan dikota Makkah dan berasal dari suku Bani ‘Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di Makkah pada saat itu. Ayahanda Umar bin Khattab r.a. bernama Khattab bin Nufail al-Shimh al-Quraisy dan Ibundanya benama Hantamah binti Hasyim, dari Marga Bani Makhzum. Umar bin Khattab r.a. lahir pada tahun 40 sebelum hijriyah.

Umar bin Khattab r.a. masuk Islam lima tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kelak beliau menjadi Khalifah kedua menggantikan Abu Bakar as-Shiddiq r.a., dan menjadi orang yang pertama menetapkan kalender hijriyyah. Umar bin Khattab r.a. adalah seorang yang mahir dalam soal Fiqih. Umar bin Khattab r.a. diberi julukan oleh Nabi Muhammad Saw yaitu

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya