Biografi Imam Khatib asy-Syirbini

 
Biografi Imam Khatib asy-Syirbini

Daftar Isi Profil Imam Khatib asy-Syirbini

  1. Kelahiran
  2. Wafat
  3. Pendidikan
  4. Guru Guru
  5. Kepribadian
  6. Teladan
  7. Karya-Karya

Kelahiran

Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini al-Khatib atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Khatib asy-Syirbini lahir pada tahun 916 H di Kaherah, Mesir.  

Wafat

Imam Khatib asy-Syirbini wafat pada tahun 977H.

Pendidikan

Imam Khatib asy-Syirbini memulai pendidikan dengan mempelajari al-Quran, nahwu, saraf, fiqh, tauhid, akhlak, sejarah Islam dan lain-lain kepada ayahnya. Kemudian, beliau meneruskan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan belajar dibawah bimbingan beberapa ulama besar yang hidup ketika itu, diantaranya Syeikh al-Islam Zakaria al-Ansari (w.926H), Syihabuddin al-Ramli (w.848H) dan beberapa ahli fiqh Mazhab asy-Syafi’e yang lain, seperti Ahmad al-Barlasi, Nuruddin al-Mahalli, dan Badruddin al-Masyhadi.

Guru Guru

  1. Zakaria al-Anshari

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya