Pesantren Jagasatru Cirebon

 
Fasilitas di Lembaga ini :
Nama FasilitasJumlah Nama FasilitasJumlah
MI/SD1 MTS/SMP1
MA/SMA1 Maly/Univ.0
Tahfidz1 Laboratorium4
Poli Kesehatan0 Koperasi1
Pesantren Jagasatru Cirebon

Profil

Pondok Pesantren Jagasatru adalah salah satu pondok yang terletak di Kelurahan Jagasatru Kota Cirebon, Pesantren Jagasatru didirikan pada Tahun 1920 oleh Habib Syaikani, yaitu ulama kharismatik kelahiran Palimanan. Habib Syaikani merupakan seorang Habib atau Dzuriat Nabi Muhamad SAW, oleh karena itu masyarakat pada umumnya memanggilnya dengan sebutan “Habib Syaikani, atau Habib Syekh”.

Pada saat melanjutkan studi di Pesantren Karang Sembung Habib Syaikhani diambil menantu oleh putera Patih Sultan Kanoman Cirebon. Setelah melangsungkan pernikahan Habib Syaikhani melanjutkan perjalanan intelektualnya ke beberapa pesantren, salah satu diantaranya yaitu pesantren Wanasaba dan Plered Cirebon, selepas puas mendapatkan ilmu-ilmu agama barulah kemudian Habib Syaikhani merintias suatu usaha untuk mengajarkan ilmu yang sudah didapatnya. Caranya dengan membuka pengajian di Jagasatru.

Pengajian yang dibuka di Jagasatru pada mulanya adalah pengajian yang diperuntukan untuk ibu-ibu orang-orang yang memerlukan penerangan tentang agamaIslam, pengajian digelar dalam majlis ta’lim di Mushala.

Lama kelamaan keilmuan Habib Syaikhani diketahui orang banyak, sehingga banyak diantara mereka menitipkan anaknya untuk di didik  ajaran Islam. Dari sinilah Majlis Ta’lim yang didirikan oleh H. Syaikhani berubah menjadi Pesantren. Secara kelembagaan pesantren resmi terbentukpada tahun 1920 dengan nama Pesantren Jagasatru, mengambil nama tempat atau kampung dimana H. Syaikhani berdakwah.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

 

Relasi Pesantren Lainnya

  • Belum ada pesantren yang berelasi dengan pesantren ini.