Biografi KH. Sholeh Zamzami Benda Kerep

 
Biografi KH. Sholeh Zamzami Benda Kerep

Daftar Isi Profil KH. Sholeh Zamzami Benda Kerep

  1. Kelahiran
  2. Keluarga
  3. Mendirikan Pesantren
  4. Chart Silsilah Sanad

Kelahiran

KH. Sholeh Zamzami dilahirkan di Cirebon sekitar tahun 1826 M, belum ada yang mengetahui secara pasti tanggal, dan tahun beliau dilahirkan. KH. Sholeh merupakan putra dari Kiai Muta’ad yang juga merupakan seorang Ulama dari Buntet Pesantren.

Silsilah KH. Sholeh Zamzami sebagaimana tedapat dalam buku  Sekilas Lintas Buntet Pesantren Mertapada Kulon Cirebon hal 38-34 dipaparkan sebagai berikut:

KH. Sholeh Zamzami bin KH. Muta’ad bin Raden Muridin bin Raden Muhammad Nuruddin bin Raden Ali bin Raden Punjul bin Raden Bagus bin Sultan Matangaji bin Dalem Anom/ Sultan Senopati bin Dalem Kebon Ing Gebang bin Pangeran Sutajaya Grogol bin Pangeran Sutajaya Tambak bin Panembahan Girilaya bin Pangeran Dipati bin Panembahan Ratu bin Pangeran Dipati bin Pangeran Pasarean bin Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).

Dari silsilah di atas dipahami bahwa KH. Sholeh Zamzami merupakan keturunan Sunan Gunung Jati ke delapan belas.

Keluarga

KH. Sholeh Zamzami melepas masa lajanganya dengan menikahi Nyai Menah, seorang gadis dari Pekalongan. Pernikahannya dengan Nyai Menah, KH. Sholeh tidak dikaruniai keturunan. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk menikah kembali dengan Nyai Merah dari Manafizaha Cirebon.

Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai dua orang putra dan seorang putri, yaitu Kiai Muslim, Kiai Abu Bakar dan Nyai Qona’ah.

Megenai keturunan pada generasi berikutnya, Kiai Muslim sebagai anak pertama mempunyai tujuh orang putra, sementara istri dan anak perempuan tidak kami temukan keterangannya. Diantara tujuh orang putra tersebut adalah Kiai Kaukab, Kiai Fahim, Kiai Fatin, Kiai Mas’ud, Kiai Zaeni Dahlan, dan Kiai Muhtadi berdomisili di Benda Kerep, sementara Kiai Sayuti tinggal di Cibogo.

Dari Kiai Abu Bakar Putra kedua KH. Sholeh, ditemukan keterangan dua orang putra saja, diantaranya adalah Kiai Hasan di Benda Kerep, Mertua Kiai Muhammad Nuh, dan  Kiai Faqih yang juga tinggal di Benda Kerep, tak lain adalah Ayah kandung Kiai Miftah.

Jika dilihat dari genealogis di atas, maka dapat dipastikan bahwa kedua anak laki-laki KH. Sholeh dan keturunannya sebagian besar menetap di Benda Kerep dan melanjutkan kiprah pendahulunya.

Kelak dari keluarga kecil KH. Sholeh dan Nyai Merah berkembang menjadi keluarga besar, kemudian masing-masing anak yang sudah mandiri memisahkan diri untuk membangun keluarga baru yaitu semakin meramaikan aktifitas di Pesantren Benda Kerep, membuat warga sekitar tertarik untuk ikut meramaikan dan belajar di Pesantren Benda Kerep.

Mendirikan Pesantren

KH. Sholeh Zamzami merupakan sosok ulama yang mendirikan Kampung dan Pesantren Benda Kerep. Letak Benda Kerep sendiri berada di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad murid beliau dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 20 Januari 2021, dan terakhir diedit tanggal 05 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya