Biografi Ahmad bin Muhammad bin Abi al-Haram al-Qamuli

 
Biografi Ahmad bin Muhammad bin Abi al-Haram al-Qamuli
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar Isi Biografi Ahmad bin Muhammad bin Abi al-Haram al-Qamuli

1.         Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Pendidikan

3.         Pengabdian

4.         Karya

5.         Referensi

Nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Abi al-Haram al-Qarsy al-Makhzumi Najmuddin al-Qamuli. Seorang ulama dan faqih asal Mesir. Dia bermazhab syafi’i-sunni. Dia juga dikenal sebagai mufassir (ulama tafsir), muhaddits (ulama hadis), penyair dan sastrawan.

1.         Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir

Beliau al-Qamuli lahir pada tahun 645 H/1247 M. Dia berasal dari Qamulah; sebuah daerah di dataran tinggi Mesir.

1.2       Wafat

Beliau al-Qamuli wafat di Kairo pada bulan Rajab tahun 727 H/1327 M.

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Pendidikan

Belajar di Qush, kemudian belajar di Kairo. Dia juga belajar di kepada beberapa ulama di Masjid Ibnu al-Baba.

3.         Pengabdian

Al Qamuli aktif sebagai hakim di Kairo dan mengajar di berbagai kota di Mesir.

4.         Karya

  1. Syarh Muqaddimah Ibni al-Hajib (ilmu nahwu).
  2. Syarh Asma’illah.
  3. Takmilah ‘ala Tafsir al-Imam Fakhruddin.
  4. Al-Bahr al-Mahith fi Syarh al-Wasith.
  5. Jawahir al-Bahr.
  6. Kamlu Tafsir Ibni al-Khatib.

5.         Referensi

Sanad Ulama Nahdlatul Ulama (wiki.laduni.id)

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya