Biografi Sayyid Abu Bakar bin Idrus bin Husein

 
Biografi Sayyid Abu Bakar bin Idrus bin Husein
Beliau adalah Sayyid Abu Bakar bin Idrus bin Husein. Sumber: Kitab Syamsuddhahiroh oleh Al Alamah As Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al Masyhur.
 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya