Strategi Datuk ri Bandang Mengembangkan Dakwah di Sulawesi

Datuk ri Bandang dkk, ketika datang ke Makasar, sistem dakwah yang dikembangkan selain mengajarkan syahadatain mereka langsung mengajarkan sembahyang lima waktu, puasa ramadhan dan melarang perbuatan dosa besar seperti zina, menyembah berhala, membunuh, mencuri dan minum khamar.