Hadis Imam Bukhari No. 2210 : Orang yang membeli dengan cara berhutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu tidak berada di hadapannya

Orang yang membeli dengan cara berhutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu tidak berada di hadapannya

Hadis Imam Bukhari No. 2211 : Orang yang membeli dengan cara berhutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu tidak berada di hadapannya

Orang yang membeli dengan cara berhutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu tidak berada di hadapannya

Hadis Imam Bukhari No. 2212 : Barangsiapa menghambil harta milik orang lain dan ia ingin mengembalikannya, atau merusaknya

Barangsiapa menghambil harta milik orang lain dan ia ingin mengembalikannya, atau merusaknya

Hadis Imam Bukhari No. 2221 : Apabila mengira-ngira dalam membayar hutang, kurma dengan kurma atau yang lainnya

Apabila mengira-ngira dalam membayar hutang, kurma dengan kurma atau yang lainnya

Hadis Imam Bukhari No. 2227 : Jika seseorang mendapati hartanya ada pada seseorang yang sedang bangkrut dalam bisnis, maka ia lebih berhak atas barang tersebut

Jika seseorang mendapati hartanya ada pada seseorang yang sedang bangkrut dalam bisnis, maka ia lebih berhak atas barang tersebut

Hadis Imam Bukhari No. 2228 : Orang yang menjual harta orang yang sedang bangkrut, atau orang yang tidak punya

Orang yang menjual harta orang yang sedang bangkrut, atau orang yang tidak punya

Hadis Imam Bukhari No. 2232 : Budak bertanggungjawab dengan harta tuannya, ia tidak boleh menggunakannya kecuali seizin tuannya

Budak bertanggungjawab dengan harta tuannya, ia tidak boleh menggunakannya kecuali seizin tuannya

Menampilkan 1 - 10 dari 23