Pemaknaan Bendera yang Masih Ambigu

Tindakan seperti ini dengan sangat mudah menyulut penafsiran dan ambiguitas di masyarakat Islam.