Terungkap! Inilah Cara Imam Syafi’i Mengajari Murid yang Slow Learner

Sangat mengesankan pada apa yang ditulis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafii, bagaimana cara Imam Syafi’i (sebagai guru) mengajar salah satu muridnya yang sangat lamban dalam memahami pelajaran.