Bagi Hasil dari Pemeliharaan Kambing

Hukum akad tersebut tidak sah, sebab anak dan tambahan itu bukan dari pekerjaan pemeliharaan tersebut.

Hewan Peliharaan yang Suka Usil ke Tetangga dalam Perspektif Hukum Islam

Masalah lain: Seperti itu juga apabila ada orang yang mempunyai kucing yang suka menerkam burung atau menumpahkan kendil lalu ia merusak sesuatu, maka pemiliknya harus mengganti rugi,