Lebih Suka Pada Harta Waris

 1. Hadis:

  مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ

  Artinya:
  "Tiada seorangpun di antara kalian melainkan harta warisnya lebih disukainya Dari hartanya."

  Asbabul Wurud:
  Sebagaimana tercantum dalam kitab "Al-Jami'ul Kabir" Dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Siapa di antara kalian yang Dia lebih menyukai hartanya melebihi cintanya terhadap harta warisnya? Mereka menjawab: Tiada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih dicintainya Dari harta warisnya. Beliau bersabda: Ketahuilah apa yang kamu ucapkan! Mereka bertanya: Apa maksudnya wahai Rasulullah SAW? Beliau bersabda: Tiada seorangpun di antara kalian melainkan harta warisnya lebih disukainya Dari hartanya."Mereka bertanya: Bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah SAW? Beliau bersabda: Sesungguhnya harta salah seorang kamu adalah sesuatu yang dahulu dan harta warisnya adalah sesuatu yang akan datang."

  Periwayat:
  Ibnu Abi Dunya mengenai al-Qana'ah Dari Ibnu Mas'ud R.A


  Pengertian yang Dia mbil Dari Hadis di atas adalah bahwa sesungguhnya bagi manusia itu adalah bagian Dari harta yang diinfakkannya di jalan Allah SWT dan mengharapkan wajah (ridla) Allah Ta'ala, dan bahwasannya kerakusan terhadap harta adalah sesuatu yang tercela padahal tiadalah bagi manusia sedikitpun Dari harta itu melainkan suatu peninggalan (tirkah) yang Dia tinggalkan untuk keturunan sesudahnya. Maka sesungguhnya harta manusia adalah sesuatu yang Dia infakkan sedangkan harta warisnya adalah sesuatu yang akan datang (untuk anak keturunannya).