Madinah Seperti Pandai Besi

 1. Hadis:

  المَدِيْنَةُ كَالكِيْرِ تُنَصِّعُ طَيِّبَهَا وَ تَنْفِي خَبَثَهَا

  Artinya:
  "Kota Madinah itu seperti pandai besi, membersihkan kebaikannya dan membuang kotoran (karat)nya."

  Asbabul Wurud:
  Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim Dari Jabir ibnu Abdillah r.a: Seorang laki-laki berasal Dari Arab udik (A'rab) datang kepada Rasulullah SAW. Maka Dia menyatakan masuk Islam, kemudian berbai'ah mengenai kesanggupannya untuk hijrah. tidak lama setelah Dia menyampaikan maksudnya, orang itu datang kembali menemui Nabi dan bermohon: Wahai Rasulullah SAW, ringankanlah untuk saya! Beliau menjawab: tidak. kemudian Dia pergi. Maka Nabi SAW bersabda: "Kota Madinah itu seperti pandai besi ? dan seterusnya." Peristiwa kedua yang melatarbelakangi Hadis Nabi di atas adalah yang Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari Dari Zaid ibnu Tsabit R.A bahwa Rasulullah SAW berangkat ke medan perang Uhud. Maka serombongan orang (munafik ) pulang kembali ke Madinah dan mereka keluar Dari barisan Nabi SAW. kejadian itu menyebabkan sikap para sahabat Rasulullah SAW (mengenai tindakan apa yang hendak dijatuhkan kepada mereka yang pulang ke Madinah itu) terpecah menjadi dua. Satu kelompok menegaskan mereka harus dibunuh, sedangkan kelompok lain menyatakan "tidak."Maka Allah 'azza wa jalla menurunkan ayat yang berbunyi: "Famaa lakumfil munaafiqiinafiatain"(mengapa kalian mengenai urusan orang munafik itu terpecah menjadi dua kelompok?) Setelah itu Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya (Madinah itu) kota yang baik, sesungguhnya Madinah membersihkan kotoran sebagaimana api membersihkan karatan yang menempel pada perak.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN