Makanan untuk Keluarga Mayit

 1. Hadis:

  اِصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَإنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

  Artinya:
  "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja’far, sebab mereka telah ditimpa perkara yang sangat menyedihkan."

  Asbabul Wurud:
  Diriwayatkan dalam ”"Al-Jami’ul Kabir"'* Dari. Abdullah bin Ja’far, katanya: ”Ketika sampai kepada Nabi berita kematian Ja’far, Beliau bersabda: "Buatkan oleh kalian makanan.., dan seterusnya."

  Periwayat:
  Imam Ahmad dan ”Ashabu Sunan” selain An-NaSa'i, Al-Hakim dan dishahihkan oleh At-Thayalisi, At-Thabrani dan Ad-Dailami Dari Abdullah bin Ja’far. Menurut At-Thabrani, Hadis ini Hassan.


  Perintah ini ditujukan kepada para sahabat agar mereka membuatkan makanan kepada keluarga Ja’far bin Abu Thalib yang mati terbunuh dalam peperangan. Salma, pembantu Rasulullah SAW membuat tepung yang Dia doni minyak zaitun, dikirimkan kepada mereka. untuk selanjutnya Dia njurkan agar setiap tetangga terdekat berbuat serupa yang memberi bantuan pangan bahkan jika mungkin memasukkannya untuk setiap keluarga yang terkenan mushibah.