Nabi Muhammad Adalah Orang yang Terbaik Nasabnya

 1. Hadis:

  إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلِنِي فِي خَيْرِ فِرَقِهِمْ وَخَيْرِ الْفَرِيْقَيْنِ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيْلَة ٍثُمَّ تَخَيَّرَ الْبُيُوْتَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ بُيُوتِهِمْ فَأنَا خَيُرهمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتا

  Artinya:
  "Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk (manusia), lalu Dia jadikan aku sebaik-baik golongan (firqah), dan yang terbaik Dari dua golongan. kemudian Dia pilihkan untukku kabilah yang terbaik, dan Dia jadikan aku berasal Dari kabilah yang terbaik itu. kemudian Dia pilihkan untukku rumah, sehingga Dia jadikan rumahku adalah rumah yang terbaik Dari rumah-rumah mereka. Maka akulah yang terbaik di antara mereka baik diri (pribadi) maupun rumah tangga."

  Asbabul Wurud:
  Menurut Abbas bin Abdul Muthalib, aku pernah berkata kepada Ra­sulullah SAW mengenai orang-orang Quraisy yang sengaja meng­adakan pertemuan dengan maksud-maksud berbin cang-bin cang ten­tang asal usul nenek moyang mereka dan membandingkannya dengan asal usul keturunan Nabi. Mereka pandang Rasulullah SAW bagaikan pohon korma yang kering sebagai tanda penghinaan. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ?” dan . seterusnya bunyi Hadis di atas.

  Periwayat:
  At-Turmudzi Dari Abbas bin Abdul Muthalib R.A