Do’a Para Malaikat untuk Orang yang Berpuasa

 1. Hadis:

  إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ لَمْ تَزَلْ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ طَعَامِهِ

  Artinya:
  "Sesungguhnya orang yang berpuasa jika ian (berbuka), para malaikat senantiasa mendoakannya sehingga ia selesai Dari makannya."

  Asbabul Wurud:
  Diriwayatkan di dalam Sunan At-Turmidzi Dari Ummu 'Amarah bahwa Nabi-Muhammad SAW telah masuk menemuinya, kemudian ia menyuguhkan makanan kepada Beliau. Rasulullah SAW bersabda: "silakan makan!, ” Jawab wanita itu: "Saya sedang berpuasa." Sabda Rasulullah SAW selanjutnya: "Sesungguhnya orang yang berpuasa jika ?. dan seterusnya.

  Periwayat:
  Imam Ahmad, Ashhabus Sunan selain Abu Daud dan Al-Baihaqi di dalam ”As Syi’ib” Dari Ummu 'Amarah (saudara perempuan Ka’ab) seorang wanita Anshar. Imam Turmidzi menilai Hadis ini Hassan shahih.


  Ummu 'Amarah, nama sebenarnya Nasibah binti Ka’ab Al-Anshari- yah, ibu Dari Abdullah bin Zaid, salah seorang shahabat-wanita yang cukup terkenal. (Baca: "Taqrib At-Tahdzib": 2: 623 oleh Ibnu Hajar).