Wow ! 70.000 Malaikat Bersama Penjenguk Orang Sakit #2

 
Wow ! 70.000 Malaikat Bersama Penjenguk Orang Sakit #2

LADUNI. ID I HIKMAH- Menjenguk orang sakit tentunya perbuatan yang sungguh mulia dan besar pahala menjenguk orang sakit dan dia sebagai perbuatan yang sangat baik dan mulia. Terkadang tidak sedikit rintangan dan hambatan dalam mewujudkan amal saleh ini dan ini merupakan bagian dari akhlakul karimah.

Bahkan dalam sebuah hadist qudsi menggambarkan betapa besarnya pahala menjenguk orang sakit, berbunyi: "Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat: Wahai anak Adam, Aku sakit namun engkau tidak menjenguk-Ku. Ia berkata: Ya Rabb, bagaimana aku menjenguk-Mu sementara Engkau adalah Tuhan alam semesta? Allah berfirman: Tidakkah engkau tahu bahwa hamba-Ku fulan sakit tapi engkau tidak menjenguknya, tidakkah engkau tahu, bila menjenguknya niscaya engkau akan mendapati-Ku ada di sisinya? (HR. Muslim)

Dalam beberapa pandangan ulama terhadap hadis ini menjelaskan bahwa hadist di atas tidak menunjukkan bahwa Allah benar-benar sakit, namun menggambarkan akan kemuliaan dan keutamaan hamba yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit.

Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit ia akan mendapatkan limpahan pahala dari sisi Allah SWT.

Didoakan oleh 70.000 Ribu Malaikat.

Kita tidak boleh enggan dan malas menjenguk mereka yang sedang sakit. Setiap langkah kita akan disertai oleh puluhan ribu malaikat bahkan 70.000 ribu.

Mereka menyertai kita untuk mendoakan para menjenguk orang sakit. Ini disebutkan dalam sebuah hadist Rasulullah Saw berbunyi: "Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim (yang sedang sakit), maka (seakan-akan) dia berjalan sambil memetik buah-buahan Surga sehingga dia duduk, apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat mendo’akannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat mendo’akannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba.” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad)

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN