Fathu Makkah dalam Sebuah Syair

 1. Hadis:

  اُدْخُلُوْهَا مِنْ حَيْثُ قَالَ حَسَّانُ

  Artinya:
  "Masuklah kalian ke Makkah mengikuti apa yang dikatakan Hassan"

  Asbabul Wurud:
  Kata lbnu Umar: "Ketika Rasulullah SAW memasuki Makkah, para wanita memukul sekumpulan kuda dengan kerudung mereka. Rasulullah SAW tersenyum ke arah muka Abu Bakar seraya berkata: "Apa kata Hassan?." kemudian Abu Bakar menyanyikan sajak Hassan di antara baitnya berbunyi: "Berontaklah air tergenang itu Dari arah Kida. Kaum wanita memukul kuda dengan kerudung mereka."

  Periwayat:
  Ibnu Jarir Dari Ibnu Umar


  Hassan bin Tsabit seorang penyair Islam di zaman Rasulullah SAW. Dia meramalkan tentang masuknya Rasulullah SAW dan terbukanya Makkah Dari arah Kadaa yang digubahnya melalui sebuah sajak. Apa yang diramalkannya benar-benar terjadi dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat memasuki Makkah Dari arah Kidaa.