Biografi Imam al-Mahalli

 
Biografi Imam al-Mahalli

Daftar Isi Profil Imam al-Mahalli

  1. Kelahiran
  2. Wafat
  3. Guru-Guru
  4. Murid-Murid
  5. Sosok Ilmuwan
  6. Karya-Karya

Kelahiran

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hasyim Al-Mahalli Al-Mishri atau yang lebih kerap disapa dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli lahir pada tahun 791 H atau bertepatan pada tahun 1388 M. Namun, beberapa sumber lain, seperti dalam Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi’i, karya KH. Siradjuddin Abbas, menyebutkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 769 H dan meninggal tahun 835 H.

Nama Al-Mahalli dinisbahkan pada kampung kelahirannya, Mahalla Al-Kubra, yang terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil.

Wafat

Imam Jalaluddin Al-Mahalli wafat pada Sabtu pagi, pertengahan Ramadhan 864 H, bertepatan pada tahun 1459 M. Selain itu, ada yang menyebutkan wafatnya tahun 1455 M.

Guru-Guru

  1. Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhazmad bin Abdu ad-Da'im An-Nu`aimi Al-`Asqalani Al-Barmawi Al-Qahiri Asy-Syafi`i yang lebih dikenal dengan Syamsu al-Barmawi (763 - 831 H ), dalam ilmu fikih, ushul fikih dan bahasa Arab, beliau tinggal di Madrasah Al-Baibarsiyyah tempat Jalaluddin al-Mahalli belajar.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya