Biografi Habib Muhsin bin Umar Al-Attas

 
Biografi Habib Muhsin bin Umar Al-Attas

Daftar Isi Biografi Sayyid Syekh bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mauladdawilah

1.    Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1  Lahir
1.2  Wafat
2.    Sanad Ilmu dan Pendidikan
2.1  Guru-guru
3.    Perjalanan Hidup dan Dakwah
3.1  Mendirikan Pondok Pesantren
3.2  Perjalanan Dakwah Beliau di Malaysia
4.    Keteladanan Beliau
5.    Referensi

1.  Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1 Lahir

Di desa Pedawa, Idi Aceh, pada hari Ahad, 6 Oktober 1935 M/8 Rajab 1354 H, lahirlah seorang bayi mulia yang kemudian diberi nama Muhsin. Muhsin kecil, tumbuh dan menghabiskan masa kanak-kanaknya dalam keadaan yatim. Karena ayah beliau, Habib Umar bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Aqil Al-Attas, meninggal dunia ketika beliau masih kecil.

1.2 Wafat

Pada tanggal 25 Februari 2006 M / 26 Muharram 1427 H, Habib Muhsin menghembuskan nafas yang terakhir di rumah sakit Tun Aminah Johor Baharu Malaysia, setelah sebelumnya beliau sempat dirawat di rumah sakit tersebut selama sebelas hari.

2. Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau

Walau beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan harus bekerja di usia yang masih belia, beliau tidak lantas meninggalkan majelis ilmu dan bangku sekolah. Di pagi hari beliau harus pergi ke madrasah, dan di sore harinya beliau bekerja apa saja untuk menafkahi ibundanya dan diri beliau sendiri.

Kegiatan itu dijalani sampai beliau bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Tapi baru memasuki semester dua, beliau berhenti kuliah sementara (cuti) untuk pergi ke Pekalongan untuk mencari dan menziarahi kerabat beliau di sana, seperti wasiat ayah beliau sebelum meninggal dunia.

Sesuai dengan keinginan beliau, di Pekalongan Habib Muhsin berhasil berjumpa dan bersilaturahim dengan semua famili yang ada di kota ini. Tapi rupanya Allah Ta’ala punya rencana lain, di Pekalongan, beliau jatuh sakit, dan secara tidak sengaja, di sana jugalah beliau bertemu dengan Habib Abdul Qadir Bilfaqih, pendiri Ma’had Darul Hadits Malang.

Dalam keadaan sakit, beliau diijazahi Habib Abdul Qadir, Shalawat Tibb. Dan Habib Abdul Qadir, meminta beliau kalau nanti sembuh, agar datang ke Malang. Memang betul, setelah beliau membaca Shalawat Thibb yang diijazahi Habib Abdul Qadir, dalam waktu yang tidak lama, beliau pun sembuh. Sebagai rasa terima kasih dan untuk menepati janjinya pada Habib Abdul Qadir, maka beliau pergi ke Malang. Sesampainya di Malang, Habib Abdul Qadir meminta beliau untuk mengajar di Ma’had Darul Hadits.

Habib Muhsin tinggal di Malang dan mengajar di Darul Hadits selama enam tahun. Kemudian pulang ke Aceh, untuk melanjutkan kuliah di IAIN ar-Raniri. Setelah empat tahun, beliau berhasil menyelesaikan kuliah. Setelah meraih gelar Drs, beliau mendapatkan tawaran untuk berkarier di lingkungan Depag Aceh sebagai guru. Tapi di waktu yang bersamaan, beliau juga mendapat surat dari Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih di Malang, dan meminta beliau untuk kembali lagi ke Darul Hadits. Setelah beliau shalat istikharah, beliaupun memilih untuk kembali lagi ke Malang, dan mengajar lagi di Ma’had Darul Hadits.

2.1 Guru-guru Beliau

  1. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih
  2. Habib Muhammad bin Husein Ba’abud

3. Perjalanan Hidup dan Dakwah Beliau

3.1 Mendirikan Pondok Pesantren

Di Darul Hadits, beliau dikenal sebagai guru yang yang sangat disiplin dan sangat perhatian pada murid-muridnya. Setelah selama 20 tahun Habib Muhsin mengabdikan dirinya di Ma’had Darul Hadits, beliaupun berkeinginan untuk mempunyai pondok sendiri. Maka Habib Muhsin membeli sebidang tanah di dusun Ngamarto, Lawang. Di atas tanah ini, sebagai langkah pertama, beliau membangun rumah untuk tempat tinggal dan mushalla kecil untuk shalat jama’ah dan mengaji Al-Quran anak-anak kecil.

Awal ketika beliau tinggal di Ngamarto dan baru merencanakan untuk membangun pondok, banyak rintangan yang harus beliau hadapi. Seperti persoalan tanah yang harus diselesaikan di pengadilan, penolakan dari sebagian warga jahil dan jahat, yang tidak ingin ada orang alim yang mengajarkan kebaikan di wilayah mereka.

Beberapa kali mereka berusaha merusak rumah beliau dan berusaha mencelakakan diri beliau dan keluarga. Tapi beliau tidak pernah menghadapi semua itu dengan kekerasan. Beliau selalu tersenyum dan tetap menyapa mereka setiap kali bertemu dengan mereka. Bahkan ketika ada diantara mereka yang meninggal dunia, beliau berta’ziah dan ikut menshalatinya.

Adalah Habib Muhammad bin Husein Ba’abud, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Darun Nasyi’in Lawang, yang menyarankan beliau untuk mendirikan Pondok Pesantren putri, dengan dasar pemikiran, bahwasanya Ma’had untuk putra telah banyak, sedangkan Ma’had untuk putri masih jarang sekali.

Setelah enam belas tahun beliau tinggal di Malaysia, mengajar, berdakwah dan berziarah, beliaupun kembali ke Lawang, untuk melanjutkan pembangunan pondok yang telah lama beliau inginkan. Sudah menjadi kebiasaan beliau bila hendak melakukan suatu rencana dan pekerjaan, beliau selalu istikharah kepada Allah SWT, dan meminta saran serta nasehat dari pada para ulama dan Habaib.

Secara bertahap, ruangan demi ruangan dengan bantuan para aghniyaa dan muhsinin di Malaysia akhirnya pembangunan Pondok Pesantren tersebut selesai dikerjakan. Dan pada hari ahad tgl 28 Juni 1998 / 4 Rabi’ul Awal 1419 H, Pondok yang kemudian dinamakan Ma’had Babul Khairat Litarbiyatil Banat ini, diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu, Basofi Sudirman.

Sesuai dengan harapan beliau sejak lama, bahwa didirikannya Pondok pesantren Putri Babul Khairat, untuk mendidik dan mengkader para putri-putri islam menjadi srikandi-srikandi muslimah yang memiliki pengetahuan luas dibidang agama, mempunyai sifat keibuan, guna mendidik tunas-tunas bangsa sebagai generasi penerus yang berguna bagi agama dan negara.

Setelah usaha pertama, yaitu mendirikan Pondok Putri selesai, beliaupun berkeinginan mendirikan Pondok Pesantren Putra, dan telah membeli sebidang tanah seluas 2.400 m2 di desa Kertosari, Purwosari, Pasuruan. Namun belum lagi beliau melangkah lebih jauh dalam perencanaan pondok ini, ketika beliau jatuh sakit, dan sempat keluar masuk rumah sakit, baik di Indonesia maupun di Malaysia, hingga akhirnya beliau dinyatakan gagal ginjal. Walaupun begitu, beliau masih tetap semangat untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Dalam kondisi sakit yang sebenarnya mengharuskan beliau untuk istirahat, beliau tetap pulang pergi Indonesia-Malaysia, untuk mencari bantuan dana, guna pembangunan pondok ini. Niat tulus, keikhlasan dan azam beliau yang besar, untuk mendirikan pondok pesantren putra Babul Khairat, telah Allah ta’ala catat sebagai amalan yang sempurna disisi-Nya. Beliau tidak bisa mewujudkan cita-cita mulia tersebut, karena Allah SWT harus memanggil beliau keharibaan-Nya.

3.2 Perjalanan Dakwah Beliau di Malaysia

Habib Ali bin Muhammad Al-Attas, Nazir Madrasah Al-Attas Johor Baharu masa itu, ketika mendengar kemahiran dan kegigihan Habib Muhsin dalam mengajar, beliaupun diminta oleh Habib Ali untuk datang ke Malaysia dan meminta beliau untuk mengajar di madrasah Al-Attas. Karena panggilan jiwa dan kecintaan beliau terhadap dunia pendidikan, beliaupun menyanggupi permintaan itu.

Setelah bermusyawarah dengan istri dan anak-anak beliau, beliau segera berangkat pergi ke Malaysia, dengan niat untuk berkhidmat pada pendidikan dan lebih mengamalkan ilmu yang ada pada beliau.

Sebagaimana di Darul Hadits, di Madrasah Al-Athas beliau juga sangat dihormati dan dicintai oleh murid-murid beliau. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, masyarakat Johor telah banyak yang mengenal dan mencintai beliau. Dengan berbekal do’a-do’a ma’tsur yang di ijazahkan oleh para datuk dan guru-guru beliau, beliau menekuni ruqyah syar’iah untuk mengobati berbagai penyakit. Baik penyakit jiwa maupun badan.

Beliau selalu ikhlas ketika berdo’a untuk orang lain. Hampir seluruh semenanjung Malaysia telah beliau datangi hanya untuk berziarah dan mendo’akan orang lain. Wajah beliau yang teduh dan senyum beliau yang selalu tersungging, telah menumbuhkan kecintaan yang mendalam pada diri orang yang pertama kali berjumpa dengan beliau.

Ada seorang warga Negara Malaysia keturunan Jerman bernama Zhafir Lembang, ia berkata, “belum pernah saya berjumpa dengan seorang yang bisa membuat saya jatuh cinta pada perjumpaan pertama, kecuali perjumpaan saya dengan Habib Muhsin.”

Kesejukan nasehat dan keberkahan do’a Al Habib Muhsin dikenal luas di Malaysia, sampai-sampai banyak pasangan suami-istri yang hendak bercerai, setelah dinasehati dan dido’akan oleh Habib Muhsin, mereka membatalkan rencana mereka, dan kembali melanjutkan rumah tangga dengan mawaddah sakinah warahmah.

4. Keteladanan Beliau

Habib Muhsin bin Umar Al-Attas, terkenal di kalangan teman-teman dan para murid, beliau mempunyai akhlaq yang terpuji dan rendah hati. Begitu juga, orang mengenal beliau sebagai pribadi yang senantiasa menepati janji, dermawan, ikhlas dalam berbuat dan tidak pernah sakit hati pada orang lain. Beliau sangat senang menyambung silaturrahim dan berziarah ke sanak keluarga yang tinggal bertebaran diberbagai kota dan Negara.

Bahkan menjelang akhir hayat beliau, ketika beliau sudah sakit-sakitan dan harus cuci ginjal tiga kali sehari, beliau masih menyempatkan diri pergi ke Hadhramaut untuk mengenalkan anak-anak beliau dengan kerabat yang ada disana. Beliau sangat mencintai anak yatim. Dan selalu berusaha mencari dana, guna keperluan hidup, pendidikan dan masa depan anak-anak yatim. Dan mungkin yang paling berkesan di mata murid-murid beliau, dan teman sesama guru, baik di Ma’had Darul Hadits, Madrasah Al-Attas dan tentunya juga Ma’had Babul Khairat, adalah semangat beliau yang senantiasa membara dalam segala situasi dan kondisi, untuk bisa terus mengajar murid-muridnya.

Beliau akan marah sekali, kalau mendapati seorang muridnya bermalas-malasan dan tidak mengulang kaji pelajaran beliau. Ketika masih mengajar di Ma’had Darul Hadits, hampir tiap malam, menjelang tidur, beliau memeriksa kamar dan tempat tidur murid-muridnya. Dan apabila didapatinya salah seorang diantara mereka tidak berada di atas tempat tidur, beliau pasti akan mencarinya, keliling pondok, bahkan sampai keluar pondok. Beliau akan terus mencari, sampai ketemu.

Kecintaan Habib Muhsin terhadap pendidikan tetap melekat pada diri beliau, sampai hari-hari terakhir menjelang beliau meninggal. Beliau masih menyempatkan diri mengajar, walaupun harus sambil berbaring. Beliau tidak menghiraukan rasa sakit beliau, asalkan bisa tetap mengajar murid-murid yang sangat beliau cintai.

 

5. Referensi

https://babulkhairat.net/

 

Lokasi Terkait Beliau

List Lokasi Lainnya