Mengupas Makna Shiyam dan Shoum

QS. Al-Baqarah/2: 183 adalah dalil yang paling sering dikutip dalam pembahasan puasa. Di antara kandungan ayat tersebut terdapat dua kata kunci. Pertama, perintah puasa itu sendiri. Kedua, tujuan disyariatkannya puasa. Terkait puasa, al-Qur’an menggunakan dua redaksi yaitu shiyâm dan shaum.

Hadis Imam Bukhari No. 1769 : Di bulan ramadan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam lebih banyak beramal kebaikan

Di bulan ramadan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam lebih banyak beramal kebaikan

Hadis Imam Bukhari No. 1780 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Kami (kaum) yang tidak menulis dan menghitung…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Kami (kaum) yang tidak menulis dan menghintung…"

Hadis Imam Bukhari No. 1782 : Firman Allah "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu…"

Firman Allah "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu…"

Hadis Imam Bukhari No. 1783 : Firman Allah "...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar…."

Firman Allah "...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar…."

Hadis Imam Bukhari No. 1784 : Firman Allah "...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar…."

Firman Allah "...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar…."

Hadis Imam Bukhari No. 1785 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Janganlah makan sahur kalian terhalangi…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Janganlah makan sahur kalian terhalangi…"

Hadis Imam Bukhari No. 1800 : Jika seseorang bersetubuh di (siang hari) ramadan, semantara tidak memiliki sesuatu untuk ia sedekahkan…

Jika seseorang bersetubuh di (siang hari) ramadan, semantara tidak memiliki sesuatu untuk ia sedekahkan…

Hadis Imam Bukhari No. 1801 : Orang yang bersetubuh di siang hari bulan ramadan, apakah ia boleh memberikan makanan untuk keluarganya sebagai kafarah?

Orang yang bersetubuh di siang hari bulan ramadan, apakah ia boleh memberikan makanan untuk keluarganya sebagai kafarah?

Hadis Imam Bukhari No. 1810 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada orang yang dipayungi dan panas yang sangat…

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada orang yang dipayungi dan panas yang sangat…

Hadis Imam Bukhari No. 1811 : Sebagian sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak mencela sebagian kepada sebagian yang lain…

Sebagian sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak mencela sebagian kepada sebagian yang lain…

Hadis Imam Bukhari No. 1813 : Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah,

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah,

Menampilkan 1 - 10 dari 112