Pengertian dan Syarat Sah Diterimanya Taubat

Dalam bertaubat kepada Allah SWT bukan hanya sekedar taubat sesaat yang kemudian diiringi dengan niatan hati akan mengulang berbuat maksiat atau berbuat dosa kembali.