Rukun Islam

 

Iman dan Tingkatannya Menurut Para Ulama

Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Menurut para ulama iman memiliki tingkatan-tingkatannya.

Tafsir Ayat Masuklah Kalian kepada Islam yang Kaffah

"Masuklah kalian kedalam agama Islam secara kaffah". Ayat ini memiliki beragam penafsiran dari para ulama. Lalu bagaimana penafsirannya ?

Kesaksian Alam Kubur: 'Allah Tuhanku dan Muhammad Nabiku'

Alam barzakh merupakan alam yang akan kita singgahi pasca melewati kematian. Alam barzakh diibaratkan seperti dinding pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzakh menjadi tempat persinggahan sementara manusia dibangkitkan setelah hari kiamat.