Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Fiqh Zakat Fitrah #1: Tanpa Membayar Zakat, Sahkah Puasa?

Zakat fitrah kewajiban muslim dalam bulan ramadhan

Penjelasan tentang Yatim Piatu Menurut Para Ulama

Sampai berapakah batasan umur seorang yatim piatu tetap menerima hak hak nya sebagai yatim piatu, misal menerima zakat ? Matur nuwun. 

Hukum Memberi Zakat kepada Orang Tua Muzakki

Hsatunya fakir miskin, dan bolehkah memberikan zakat kepada orang tua saya,yang mempunyai sifat salah satu tersebut ? sukron wa 'afwan ?

Hukum Memberikan Zakat kepada Orang Tua

Salam. Bolehkah memberikan zakat [ maal atau fithrah ] untuk kedua orang tua sewaktu keduanya termasuk mustahiq ? 

Hukum Memberikan Zakat kepada Guru Ngaji dan Anak Yatim

Di daerah saya petani kalau ngasih zakat kok sama tokoh masyarakat yang dianggp pintar di bidang agama. bukannya yang berhak menerima zakat adalah anak yatim dan fakir miskin. Anehya anak yatim / fakir miskin tersebut tdak pernah mendapat jatah zakat tersebut.