Al Qur'an dan Hadis

 

Hadis tentang Pelarangan Ghibah

LADUNI.ID, Dan janganlah sebagian kalian menggunjing/ mengghibahi sebagian yang lain.

Hadis tentang Berpuasa Namun Berjunub

LADUNI.ID, Barangsiapa yang menemui waktu fajar dalam keadaan junub maka hendaknya dia tidak berpuasa.

Penjelasan Hadis tentang Bumi?

LADUNI.ID, Setiap yg di bumi ini terlaknat Kecuali yg melakukan kebaikan dan mengajarkan kebaikan ,Ilmu,  Alhaq dan yg  Berdzikir dan juga Berdo 'a

Penjelasan Hadis tentang Kunzun Mahfiyya?

LADUNI.ID, Dan tidaklah KU-ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal-KU " (ad dzariyat ayat 56).

Empat Anjuran Rasulullah SAW Sebelum Tidur

LADUNI.ID, Aisyah, kamu jangan tidur sebelum mengkhatamkan Al Qur’an dan menjadikan para Nabi mensyafa’atimu kelak di hari kiamat, semua orang Islam telah ridlo kepadamu serta tunaikanlah haji dan umrah

Hukum Akibat Melegalkan Perzinahan

LADUNI.ID, Wahai golongan Muhajirin, lima perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya

Penjelasan tentang Hari Sayyidul Ayyam

LADUNI.ID, Matan haditsnya ada yang menggunakan kalimat: SAYYIDUL AYYAAMI YAUMUL JUMU'ATI

Hukum Menjama' Sholat

LADUNI.ID, Tiada dalam kitabku sebuah hadis yang umat telah sepakat untuk meninggalkan pengamalannya kecuali hadisnya ibnu abbas dalam masalah jama' sholat di madinah tanpa adanya khouf dan safar.

Dua Hukum Hadis Maudu'

LADUNI.ID, Qurrotul 'Ain Fatawi Ismail Zain, hal 30 

Penjelasan tentang Agama adalah Nasihat

LADUNI.ID, Beriman kepada-Nya , tidak mensekutukan-Nya , mensifati-Nya dengan sifat sifat yang maha sempurna , tidak mengatakan atau meyakini adanya kekurangan pada-Nya , taat kepada-Nya atas apa yang DIA perintahkan dan larang.

Menampilkan 31 - 40 dari 332 Al Qur'an dan Hadis