Begini Tanya Jawab Pintar Seputar Al Qur’an

 
Begini Tanya Jawab Pintar Seputar Al Qur’an

LADUNI.ID, Jakarta - Kalau Anda suatu saat ditanya oleh anak/ cucu tentang Al-Qur'an, setidaknya minimal Anda bisa menjawab seperti ini. Pertanyaan dan jawaban ini adalah hal yang paling sederhana untuk menjelaskan apa dan bagaimana itu Al-Qur’an.

T : Berapa jumlah Surah dalam Al-Qur'an?

J : 114 Surah

T : Berapa jumlah Juz dalam Al-Qur'an?

J : 30 Juz

T : Berapa jumlah Hizb dalam Al-Qur'an?

J: 60 Hizb

T: Berapa jumlah Ayat dalam Al-Qur'an?

J: 6666 Ayat

T : Berapa jumlah Kata dalam Al-Qur'an?, dan Berapa Jumlah Hurufnya?

J: 77437 Kata, atau 77439 Kata dan 320670 Huruf

T : Siapa Malaikat yang disebut dalam Al-Qur'an?,

J : Jibril, Mikail, Malik, Raqib, Atiid,Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun HamalatulArsy, dll.

T : Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dalam Al-Qur'an?

J : 15 Sajdah

T : Berapa Jumlah para Nabi yg disebut dalam Al-Qur'an?

J : 25 Nabi

T : Berapa Jumlah Surah Madaniyah dalam Al-Qur'an?, sebutkan.

J : 28 Surah, al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa" al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra'd, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum'ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, al-Zalzalah, al-Nashr.

T : Berapa Jumlah Surah Makiyah dalam Al-Qur'an? sebutkan.

J : 86 Surat, selain surah tersebut di  atas.

T : Berapa Jumlah Surah yg dimulai dgn huruf dalam Al-Qur'an?

J : 29 Surah.

T : Apakah yg dimaksud dgn Surah Makiyyah?,sebutkan 10 saja.

J : Surah Makiyyah adalah Surah yg diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: al-An'am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra', al-Naml, al-Waqi'ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, al-Falaq.

T : Apakah yg dimaksud dgn Surah Madaniyyah? sebutkan lima saja?

J : Surah Madaniyah adalah Surah yg diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, al-Haj.

T : Siapakah nama para Nabi yg disebut dalam Al-Qur'an?

J : Adam, Nuh, Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa', Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad Saw.

T : Siapakah satu-satunya nama wanita solehah yg disebut namanya dalam Al-Qur'an?

J : Maryam binti Imran.

T : Siapakah satu-satunya nama Sahabat yg disebut namanya dalam Al-Qur'an?

J : Zaid bin Haritsah. Rujuk dalam surah Al Ahzab ayat 37.

T : Apakah ayat dalam Al-Qur'an yg pertama kalil turun?

J : surah al alaq ayat 1-5 ( إقرأ باسم ربك الذي خلق)

T : Apakah ayat terakhir yg turun dalam Al-Qur'an?

J : ayat 3 surah al maidah  أليوم أكملت لكم دينكم وأ تممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)

T : Apakah nama Surah yg tanpa Basmalah?

J : Surah at-Tawbah (baro'ah).

T : Apakah nama Surah yg memiliki dua Basmalah?

J : Surah al-Naml.

T : Apakah yg disebut *surah al-mu'awidzatain (2 surah penjagaan)?

J : Surah Al-Falaq & An-Naas.

T : Apakah nama Surah yg bernilai seperempat Al-Qur'an?

J : Surah al-Kafirun.

T : Apakah nama Surah yg bernilai sepertiga Al-Qur'an?

J : Surah al-Ikhlas

T : Apakah nama Surah yg menyelamatkan dari siksa Qubur?

J : Surah al-Mulk

T : Apakah nama Surah yg apabila dibaca pada hari Jum'at akan menerangi sepanjang pekan?

J : Surah al-Kahfi

T : Apakah ayat yg paling Agung dan dalam Surah apa?

J : Ayat Kursi, dalam Surah al-Baqarah ayat No.255

T : Apakah nama Surah yg paling Agung dan berapa jumlah ayatnya?

J : Surah al-Fatihah, 7 ayat.

T : Apakah ayat yg paling bijak dan dalam surah apa?

J : Firman Allah Swt :" Barang siapa yg melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat.. (Surah al-Zalzalah ayat 7-8)

T : Apakah nama Surah yg ada dua sajdahnya?

J : Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.

T : Pada Kata apakah pertengahan Al-Qur'an itu di Surah apa? ayat no Berapa?

J : وليتلطف Surah -Kahfi ayat No. 19

T : Ayat apakah bila dibaca setiap habis Sholat Fardhu dpt mengantarkannya masuk ke dalam surga?

J : Ayat Kursi.

T : Ayat apakah yg diulang-ulang sbyk 31 kali dalam satu Surah dan di Surah apa?

J: Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ ) pada Surah al-Rahman.

T : Ayat apakah yg di ulang-ulang sbyk 10 kali dalam satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dalam surah lainnya? Di Surah apa?

J : Ayat (ويل يومئذ للمكذبين) pada Surah al-Mursalat, juga ada dalam Surah al-Muthaffifiin ayat No. 10.

T : Apakah Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an? pada Surah apa? Ayat berapa? Dan apa yang dibahas?

J: Ayat No 282 Surah al-Baqarah, membahas muamalah dg sesama manusia dalam keuangan& hutang piutang