Haji Umroh

 

Doa Menyambut Jamaah Umrah

Doa Menjemput Jamaah Umrah

Doa Menyambut Jamaah Haji Sepulang dari Tanah Suci

Doa Menjemput Jamaah Haji Sepulang dari Tanah Suci

Apa Permintaan Kita kepada Jamaah Haji Baru Tiba dari Tanah Suci?

Mintalah Doa dan Ampunan Kepada Jamaah Haji Baru Tiba

Badal Haji Bagi yang Meninggal Sebelum Wukuf

Pelaksanaan badal (orang yang mewakili)  haji yang selama ini dilaksanakan adalah bagi mereka yang umumnya sudah meninggal dunia di tanah airnya. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh keluarga atau orang yang dipercayainya.

Mabit Mina di Muzdalifah

Sejak beberapa tahun belakangan ini, jumlah jama’ah haji secara terus menerus bertambah dan tampaknya akan terus demikian sesuai dengan semakin bertambahnya jumlah umat Islam di dunia dan bertambahnya kemampuan ekonomi serta kemudahan atas transportasi.