Biografi Syekh Muhammad Zainuddin Al Baweyani

 
Biografi Syekh Muhammad Zainuddin Al Baweyani

Daftar Isi Profil Syekh Muhammad Zainuddin Al Baweyani

 1. Kelahiran
 2. Wafat
 3. Pendidikan
 4. Mendirikan Madrasah
 5. Murid
 6. Karya

 

Kelahiran

Syeikh Muhammad Zainuddin di lahirkan pada tahun 1334 hijriyah, dengan begitu beliau lebih tua satu tahun dari Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani yang lahir pada tahun 1335 hijriyah.

Beliau di besarkan oleh kedua orang tuanya dan tumbuh membesar di kalangan masyarakat yang penuh dengan agama, sehingga jiwa dan raganya di serahkan untuk beribadah dan menutut ilmu semata, tidak berbeda dengan anak-anak yang lain beliau juga memasuki maktab al-Qur`an untuk belajar al-Qur`an dan tajwidnya.

Wafat

Syeikh Muhammad Zainuddin al-Baweyani al-Indonesi al-Makki meninggal dunia pada tahun 1426 hijriyyah, jenazah beliau di shalatkan di Masjid Haram Makkah dan di kuburkan di perkuburan Ma`la, semoga Allah memberikn rahmat yang luas kepadanya.

Pendidikan

Setelah belajar dasar-dasar agama beliau mulai memasuki bangku sekolah formal, beliau masuk di madrasah al-Fakhriyyah dan berhasil menamatkan pendidikkannya di madrasah tersebut. Kemudian beliau melanjutkan pendidikkannya ke jenjang yang lebih tinggi, sekolah yang beliau pilih sebagai lanjutan pendidikkannya adalah Madrasah Solatiyyah al-Hindiyyah, yang ketika itu telah banyak mencetak ulama-ulama besar, diantara ulama-ulama Indonesia yang telah berhasil menamatkan pendidikannya di Solatiyah dan menjadi ulama besar sebelum masa Syeikh al-Baweyani adalah Syeikh Hasyim Asy`ari pendiri Nahdhtul Ulama, Syeikh Musthafa Husein pendiri Pondok pesantren Musthafawiyah, dan banyak lagi.

Beliau mulai belajar di Madrasah Solatiyyah pada tahun 1351 hijriyah, ketika itu usia beliau masih beranjak tujuh belas tahun, namun karena kesungguhan beliau menuntut ilmu beliau dapat menyelesaikan pendidikannya dengan singkat, sehingga pada tahun 1353 hijriyah beliau berhasil menamatkan pendidikannya.

Di samping pendidikannya formal, beliau juga mengikuti pendidikan non formal di Masjid al-Haram dan di rumah-rumah ulama yang berada di Makkah, diantara yang beliau ikuti adalah Syeikh Muhammad Amin al-Kutubi, Syeikh Hasan Fad`aq, dan Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi. Aktivitas beliau selalu diisi dengan berbagai kegiatan yang berguna untuk agamanya.

Syeikh Zainuddin juga memiliki suara yang sangat merdu sehingga mampu memukau bagi yang mendengarkannya, qasidah-qasidah yang beliau selalu lantunkan mampu menyerap perasaan orang, sehingga beliau selalu melantunkan qasidah memuji-muji Nabi di pengajian Syeikh Amin al-Kutubi. Hal ini membuat beliau disenangi banyak orang.

Mendirikan Madrasah

Setelah Syeikh Zainuddin berhasil menamatkan pendidikannya di Madrasah Solatiyah, beliau beserta Syeikh Sayyid Muhsin al-Musawa al-Palembani dan kawan-kawannya mendirikan madrasah Darul Ulum, sekolah ini merupakan madrasah pertama untuk anak-anak pendatang dari Nusantara, dan sebagai bentuk dari protes pelajar-pelajar Nusantara terhadap Madrasah Solatiyah.

Di madrasah Darul Ulum ini beliau mengajar dan mendidik pelajar-pelajar yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Fathoni, dan lain-lainya. Madrasah Darul Ulum terus berjaya mendidik dan mengeluarkan banyak ulama, di samping karena para tenaga pengajarnya yang hebat dan alim.

Kecemerlangan ini sampai kepada masa Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani, yang mana banyak diantara ulama di dunia yang singgah ke Madrasah ini untuk mengambil riwayat hadis dari Syeikh al-Fadani, namun setelah Syeikh al-Fadani meninggal dunia maka madrasah ini terus dibekukan oleh pemerintah, dan namanya hanya tinggal di dalam kitab sejarah saja.

Di samping itu Syeikh Zainuddin juga mengadakan lawatan untuk berjumpa kepada para ulama dan mengambil ijazah ammah dari mereka, diantara negara yang pernah beliau kunjungi adalah Yaman dan Indonesia, sehingga di dalam perjalanan ini beliau banyak mendapat sanad-sanad yang tinggi dan faedah yang banyak. Syeikh Muhammad Zainuddin al-Baweyani mendapat banyak ijazah ammah dari ulama-ulama besar di dunia ini, diantara ulama-ulama yang telah memberikan ijazah ammah adalah:

 1. Syeikh Muhammad Amin al-Kutubi al-Makki.
 2. Syeikh Sayyid Ahmad al-Abutiji.
 3. Syeikh Hasan as-Sya`ir.
 4. Syeikh Muhammad Ibrahim al-Mulla.
 5. Syeikh Ibrahim bin Muhammad Khair bin Ibrahim al-Ghulayaini.
 6. Syeikh Habib Hamid bin Abdul Hadi bin Abdullah bin Umar al-Jailani .
 7. Syeikh Sayyid Muhammad bin Hadi as-Saqaf.
 8. Syeikh Muhammad Abdul Hayy al-Kattani .
 9. Syeikh Muhammad Ali bin Husein al-Maliki.
 10. Syeikh Abdul Qadir bin Taufiq al-Syalabi.
 11. Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi.
 12. Syeikh al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah as-Saqaf.
 13. Syeikh al-Habib Alawi bin Thohir al-Haddad.
 14. Syeikh al-Habib Abdullah bin Thohir al-Haddad.
 15. Syeikh Muhammad Abdul Baqi al-Ayyubi al-Laknowi.
 16. Syeikh Muhammad bin Muhammad Idris Ahyad al-Bogori.
 17. Syeikh Baqir bin Muhammad Nur al-Jogjawi.
 18. Syeikh Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki.
 19. Syeikh Habib Aidrus bin Salim al-Baar.
 20. Syeikh Sayyid Muhsin bin Ali al-Musawa al-Falimbani.
 21. Syeikh HUsein bin Abdullah bin Hasan bin Ahmad Aidid.
 22. Syeikh Khalifah bin Hamad bin Musa bin Nabhan an-Nabhani al-Bahraini.
 23. Syeikh Soleh bin Muhammad bin Abdullah Idris al-Kelantani.
 24. Syeikh Ahmad bin Abdullah al-Baar.
 25. Dan lain-lain.

Murid

Diantara murid-murid beliau adalah:

 1. Syeikh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki al-Makki

Beliau mendapat ijazah Syeikh Muhammad Zainuddin al-Baweyani seminggu sebelum wafatnya beliau, setelah berulang-ulang kali meminta dan memohon akhirnya Syeikh Baweyani memberikan ijazah tersebut, Sayyid Muhammad Alawi sepertinya enggan menghembuskan nafas terakhir sebelum mendapatkan ijazah ammah dari Syeikh Baweyan, sebab sebelum wafatnya Syeikh Muhammad Alawi Maliki beliau memesankan agar murid-muridnya yang di Indonesia datang Umrah bulan Ramadhan, karena beliau telah mengetahui waktu ajalnya telah tiba pada hari yang mulai, bulan yang mulia, dan di tempat yang mulia pula.

 1. Syeikhuna Sayyid Nabil bin Hasyim Ala Ghamri as-Syafi`i al-Makki

Beliau mendapatkan ijazah Syeikh Muhammad Zainuddin Baweyani sebulan sebelum kewafatan Syeikh Muhammad Zainuddin, dan Syeikh Baweyani berpesan kepada beliau : " Siapa diantara kita yang terlepas dari azab neraka maka hendaklah dia menolong temannya " . demikianlah ketawadukkan Syeikh Zainuddin, syukurlah Syeikh Muhammad Alawi dan Syeikh Nabil mendapatkan ijazah dari beliau sehingga berambung sanad kita kepada Syeikh Muhammad Zainuddin al-Baweyani al-Indonesi al-Makki.

Karya

Diantara hasil karya beliau adalah:

 1. al-Fawaidu az-Zainiyyah Ala al-Manzumati ar-Rahbiyyah.
 2. Faidhul Mannan Fi Wajibati Hamili al-Qur`an.
 3. al-Ulumu al-WAhbiyyah Fi Manazili al-Qurbiyyah.
 4. Ghayatu as-Sul Liman Yuridu al-Ushul Ila Barri al-Usul.
 5. Musyahadatu al-Mahbub Fi Tathhiri al-Qawalibi Wa al-Qulub.
 6. Ghayatu al-Wadad Fima Li Haza Wujudi Mina al-Murad.

 

Sumber:

https://mentarinusantara.blogspot.com/

https://zulfanioey.blogspot.com

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya