Biografi Syekh Khalid an-Naqsyabandi

 
Biografi Syekh Khalid an-Naqsyabandi
Sumber Gambar: Syekh Khalid an-Naqsyabandi (foto istimewa)

Daftar Isi Profil Syekh Khalid an-Naqsyabandi

 1. Kelahiran
 2. Wafat
 3. Pendidikan
 4. Pemimpin Lima Tarekat
 5. Guru Guru
 6. Penerus
 7. Karya
 8. Chart Silsilah Sanad
 9. Referensi

1. Kelahiran

Nama lengkap beliau adalah Baha'uddin Khalid bin Ahmad bin Husain asy-Syahrazuri al-Kurdi asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 1193 H di Syahrazuri, Iran. Beliau merupakan guru besar Thariqah an-Naqsyabandiyyah dan dalam bidang Fiqh menganut Madzhab Syafi'i. Syekh Khalid an-Naqsyabandi hijrah ke Baghdad kemudian setelah itu menuju Syam.

2. Wafat

Syekh Khalid an-Naqsyabandi wafat di Damaskus pada tahun 1242 H.

3. Pendidikan

Syaikh Kholid mengawal pendidikannya di kampung halaman. Dia belajar al-Quran dan kitab-kitab karya para ulama seperti al-Muhawwir karya Imam ar-Rafi'i dan Matan az-Zunjani (nahwu dan sharaf). Sejak kecil dia telah memulai belajar untuk zuhud dan wira'i. Setelah itu dia pergi ke kota Sulaimaniyyah untuk belajar kepada Syaikh Abdul Karim al-Barzanzi, Syaikh Ali Muhammad Shaleh, Syaikh Ibrahim al-Bayari dan Syaikh Abdullah al-Kharbani.

Kemudian dia pergi ke kota Koy dan Harir untuk belajar kitab tahdzib al-Manthiq kepada Syaikh Abdul Karim az-Zayyadi. Lalu kembali lagi ke kota Sulaimaniyyah untuk belajar filsafat dan teologi.

Syaikh Kholid pergi ke kota Baghdad untuk belajar kitab al-Muntaha fi al-Ushul. Kemudian pergi ke Sanandaj untuk belajar ilmu hitung, arsitektur dan falak kepada Syaikh Muhammad Qasim as-Sanandaj. Dia juga pergi ke kota Damaskus untuk belajar kepada para ulama Damaskus seperti Syaikh Muhammad al-Kuzbari dan Syaikh Mushthafa al-Kurdi (murid Syaikh Muhammad al-Kuzbari) untuk mempelajari tarekat Qadiriyyah.

4. Pemimpin Lima Tarekat

Syaikh Kholid di beri izin dan otoritas oleh gurunya, yaitu Syaikh `Abdullah, untuk menyebarkan lima tarekat:

 • Tarekat Naqsyabandiyyah.
 • Tarekat Qadiriyyah melalui jalur Sayyidina Ahmad al-Faruqi's, Syaikh Shah as-Sakandar, dari Syaikh `Abdul Qadir Jilani, al-Junaid al-baghdadi, as-Sirra as-Saqati , Musa al-Kazim , Ja`far as-Sadiq , Imam al-Baqir , Zain al-`Abideen , al-Husayn , al-Hasan , `Ali ibn Abi Thalib hingga Nabi Muhammad.
 • Tarekat Suhrawardiyyah, yang mana silsilahnya sampai pada al-Junaid al-Baghdadi, menyambung ke Hasan al-Basri, menyambung ke 'Ali bin Thalib hingga Nabi Muhammad.
 • Tarekat Kubrawiyyah, yang mana silsislahnya nyambung dengna tarekat Qadiriyyah malalui Syaikh Najmuddin al-Kubra.
 • Tarekat Khishtiyyah, melalui jalur silsislah `Abdullah ad-Dahlawi dan Jan Janan, menyambung kepada Syaikh Ahmad al-Faruqi, menyambung kepada Syaikh Mawrad Khishti, Syaikh Nashir Khishti, Syaikh Muhammad Khishti dan dan Syaikh Ahmad Khishti, menyambung kepada Syaikh Ibraham ibn Adham, Syaikh Fudlail bin al-`Iyad, Hasan al-Basri, 'Ali bin Abi Thalib hingga Nabi Muhammad.

5. Guru-Guru Syaikh Kholid

 • Syaikh Abdul Karim al-Barzanzi
 • Syaikh Ali Muhammad Shaleh
 • Syaikh Ibrahim al-Bayari
 • Syaikh Abdullah al-Kharbani
 • Syaikh Abdul Karim az-Zayyadi
 • Syaikh Muhammad Qasim as-Sanandaj
 • Syaikh Muhammad al-Kuzbari
 • Syaikh Mushthafa al-Kurdi

6. Penerus

Murid-murid Syaikh Kholid:

7. Karya

Diantara karya beliau adalah kitab al-'Iqd al-Jauhari fi al-Farq baina Kasbiy al-Maturidi wa al-Asy'ari, ar-Risalah al-Khalidiyyah fi Adab ath-Thariqh an-Naqsyabandiyyah, Syarh al-'Aqa'id al-'Adludiyyah.

8. Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad murid Syekh Khalid an-Naqsyabandi dapat dilihat DI SINI.

9. Referensi

Dikumpulkan dari berbagai sumber

Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 30 Maret 2021, dan terakhir diedit tanggal 26 Agustus 2022.


 
 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya