Biografi Imam al-Husaini al-Hishni

 
Biografi Imam al-Husaini al-Hishni

Daftar Isi Profil Imam al-Husaini al-Hishni

 1. Kelahiran
 2. Nasab
 3. Wafat
 4. Guru-Guru
 5. Akhlak dan Perilakunya
 6. Karya-Karya

Kelahiran

Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Taqiyuddin al-Hishni lahir pada tahun 752H di Kota al-Hishn dalam negeri Syam kemudian berpindah ke Kota Dimasq di mana beliau meneruskan pengajiannya. ‎

Sebutan al-Hishni adalah nisbat kepada daerah asalnya “Hishni”, sebuah wilayah di desa Hauran, Damaskus. Taqiyuddin merupakan gelar keilmuan Syaikh al-Hishni karena kepakarannya dalam fikih madzhab Syafi’i.

Nasab

Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Hariz bin Mualla bin Musa bin Hariz bin Sa`id bin Dawud bin Qasim bin Ali bin Alawi bin Naasyib bin Jawhar bin Ali bin Abi al-Qasim bin Saalim bin Abdullah bin Umar bin Musa bin Yahya bin Ali al-Ashghar bin Muhammad at-Taqiy bin Hasan al-Askari bin Ali al-Askari bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadhzim bin Ja'far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Tholib at-Taqiy al-Husaini al-Hishni.

Wafat

Beliau wafat pada tahun 829H dan dikebumikan di Dimasq.

Guru-Guru

 1. Syaikh Abul 'Abbas Najmuddin Ahmad bin 'Utsman bin 'Isa al-Jaabi;
 2. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkhadi;
 3. Syaikh Syarafuddin Mahmud bin Muhammad bin Ahmad al-Bakri;
 4. Syaikh Syihaabuddin Ahmad bin Sholeh az-Zuhri;
 5. Syaikh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin 'Isa;
 6. Syaikh Syarafuddin 'Isa bin 'Utsman bin 'Isa al-Ghazi;
 7. Syaikh Shadruddin Sulaiman bin Yusuf al-Yaasufi.

Akhlak dan Perilakunya

Akhlak dan perilakunya yang tawadhu dan luhur menjadi tanda pengenal dia. Ia seorang sufi, berakhlak mulia, dan tidak sombong. Ia terbiasa keluar bersama muridnya, berkumpul dan bahkan bermain. Namun dengan tetap menjaga kehormatannya sebagai guru. Ketika dia masih hidup, wilayah Damaskus pernah mendapat cobaan berat. Diserang oleh tentara Tamarlenk, keturunan Jengis Khan. Tentara ini sangat tamak, sebagaimana Jengis Khan, menumpahkan darah siapa saja yang menghalangi dan berambisi menegakkan kerajaan dunia di bawah pimpinannya. Namun, ia gagal. Mujahidin menghalau dia.

Kondisi ini tidak menghalangi Syaikh Abu Bakar al-Hishni untuk belajar dan mengajar. Setelah fitnah bangsa Tar Tar berhasil dipadamkan, Syaikh al-Hishni menjadi pusat perhatian penuntut ilmu. Namanya masyhur di negeri Syam. Di saat ini, Syaikh al-Hishni membatasi berbicara kepada orang. Kecuali terbatas pada tujuan ilmu. Namun, ia terbuka untuk menasihati kepada para Qadhi Hakim dan para pejabat kenegaraan. Ia dikenal zuhud, menjauhi duniawi.

Karya-Karya

Sepanjang hidupnya, Syekh Taqiyuddin al-Hishni banyak menulis kitab besar dan bernilai tinggi. Dalam berbagai lapangan. Antaranya:-

 1. Daf'u Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asy-Sayyid al-Jalil al-Imam Ahmad;
 2. Syarah Asmaullah al-Husna;
 3. At-Tafsir;
 4. Syarah Shohih Muslim (3 jilid);
 5. Syarah al-Arbain an-Nawawi;
 6. Ta'liq Ahadits al-Ihya;
 7. Syarah Tanbih (5 jilid);
 8. Kifayatul Akhyar;
 9. Syarah an-Nihayah;
 10. Talkhish al-Muhimmaat (2 jilid);
 11. Syarah al-Hidayah;
 12. Adab al-Akl wa asy-Syarab;
 13. Kitab al-Qawaa`id;
 14. Tanbihus Saalik;
 15. Qami`un Nufuus;
 16. Siyarus Saalik
 17. Siyarush Sholihaat;
 18. Al-Asbaabul Muhlikaat;
 19. Ahwal al-Qubur;
 20. al-Mawlid.

Beliau terkenal bukan sahaja kerana ketinggian ilmunya, bahkan kerana kewaliannya. Berbagai karamah telah berlaku ke atas beliau. Antaranya pernah diceritakan bahawa sewaktu para mujahidin berperang di Cyprus, maka beliau telah dilihat berjuang bersama-sama para mujahid tersebut sehingga mereka memperolehi kemenangan.

Apabila para pejuang tersebut menceritakan hal tersebut kepada murid-murid beliau, maka murid-murid tersebut menyatakan bahawa beliau sentiasa bersama mereka di Dimasq dan tidak pergi ke mana-mana. Begitu juga beliau sering dijumpai berada di Makkah dan Madinah mengerjakan haji sedangkan pada masa yang sama beliau tetap berada di Dimasqh. Beberapa keramatnya telah disebut oleh Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam "Jaami` Karaamaatil Awliya`" juz 1 halaman 621- 622.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya