Fadzilah Wirid Hizbul Barqi (Jurus Halilintar)

 
Fadzilah Wirid Hizbul Barqi (Jurus Halilintar)

LADUNI.ID, Beberapa aurod hizib diyakini mempunyai bermacam kelebihan daya spiritual. Hizb yang akan kami tampilkan dalam artikel ini, Hizbul Barqi, merupakan salah satu hizb yang banyak diamalkan oleh para ulama. Hizb ini berfaidah menolak segala jenis tenung, santet, sihir dan guna-guna.

Penulis mendapatkan ijazahnya dari KH. Abdul Wahab Lebaksono Pungging Mojokerto. Mengenai sejarah hizb ini, menurut beliau, sebenarnya hizb ini diambilkan dari rangkaian Sya’ir Nadzam Jaljalut yang amat terkenal dengan keampuhannya itu. Menurut sebagian riwayat, Nadzam Jaljalut ini dikarang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karomallahu Wajhah.

Kemudian Syaikh Ahmad Ali Al Buni mengarang syarah dari Nadzam Jaljalut tersebut. Menegenai Syaikh Ahmad Ali Al Buni, beliau sangat masyhur reputasinya sebagai ulama ahlu hikmah dan ahlu sirr. Berbagai ilmunya dituangkan dalam berbagai kitabkarya beliau seperti Syamsul Ma’arif, Mambaul Ushulil Hikmah, Syarah Jaljalut Sughro, Syarah Jaljalut Kubro, dan sebagainya.