Biografi Syekh KH. Ahmad Jauhari Umar

 
Biografi Syekh KH. Ahmad Jauhari Umar

Daftar Isi Profil Syekh KH. Ahmad Jauhari Umar

 1. Kelahiran
 2. Nasab
 3. Pendidikan
 4. Mendirikan Pesantren
 5. Kisah-Kisah
 6. Sosok yang Suka Sowan
 7. Amalan Manakib Jawahirul Ma'any
 8. Karomah

Kelahiran

Syekh Ahmad Jauhari Umar dilahirkan pada hari Jum’at legi tanggal 17 Agustus 1945 jam 02.00 malam, di Dukuh Nepen Desa Krecek kecamatan Pare Kediri Jawa Timur. Beliau merupakan putra bungsu dari KH. Muhammad Ishaq. 

Nasab Syekh Ahmad Jauhari Umar dari jalur sang ayah, beliau masih keturunan Sultan Hasanudin bin Sunan Gunung Jati, sedangkan dari sang ibu beliau masih keturunan KH. Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo Jawa Timur yang juga masih keturunan Sunan Kalijogo.

Nasab

Silsilah Syekh Ahmad Jauhari Umar dari ayah beliau sebagai berikut :

 1. Syaikh Ahmad Jauhari Umar bin
 2. H. Thohir/Muhammad Ishaq bin
 3. Umarudin bin
 4. Tubagus Umar bin
 5. AbduLlah Kyai Mojo bin
 6. Abu Ma’ali Zakariya bin
 7. Abu Mafakhir Ahmad Mahmud Abdul qadir bin
 8. Maulana Muhammad Nasiruddin bin
 9. Maulana Yufus bin
 10. Hasanuddin Banten bin
 11. HidayatuLlah Sunan Gunung Jati bin
 12. AbduLlah Imamuddin bin
 13. Ali Nurul ‘Alam bin
 14. Jamaluddin Akbar bin
 15. Jalaluddin Syad bin
 16. AbduLlah Khon bin
 17. Abdul Malik Al-Muhajir Al-Hindi bin
 18. Ali Hadzramaut bin
 19. Muhammad Shahib Al-Mirbath bin
 20. Ali Khola’ Qasim bin
 21. Alwi bin UbaidiLlah bin
 22. Ahmad Al-Muhajir bin
 23. Isa Syakir bin
 24. Muhammad Naqib bin
 25. Ali Uraidzi bin
 26. Ja’far As-Shadiq bin
 27. Muhammad Al-Baqir bin
 28. Imam Ali Zainal Abidin bin
 29. Imam Husain bin
 30. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti
 31. Sayyidina Muhammad RasuluLlah SAW.

Silsilah Syekh Ahmad Jauhari Umar dari jalur Ibu :

 1. Syekh Ahmad Jauhari Umar bin
 2. KH. Thahir bin/Moh Ishaq bin
 3. Umarudin bin
 4. Tuba bin
 5. H. Muhammad Nur Qesesi bin
 6. Pangeran Bahurekso bin
 7. Syekh Nurul Anam bin
 8. Pangeran Cempluk bin
 9. Pangeran Nawa bin
 10. Pangeran Arya Mangir bin
 11. Pangeran Pahisan bin
 12. Syekh Muhyidin Pamijahan bin
 13. Ratu Trowulan bin
 14. Ratu Ta’najiyah bin
 15. Pangeran Trowulan Wirocondro bin
 16. Sulthan AbduRrahman Campa bin
 17. Raden rahmat Sunan Ampel bin
 18. Maulana Malik Ibrahim bin
 19. Jalaluddin bin
 20. Jamaludin Husen bin
 21. AbduLlah Khon bin
 22. Amir Abdul Malik bin
 23. Ali Al-Anam bin
 24. Alwi Al-Yamani bin
 25. Muhammad Mu’ti Duwailah bin
 26. Alwi bin
 27. Ali Khola’ Qasim bin
 28. Muhammad Shahib Al-Mirbath bin
 29. Ali Ba’lawi bin
 30. Muhammad Faqih Al-Muqaddam bin
 31. AbduLlah AL-Yamani bin
 32. Muhammad Muhajir bin
 33. ‘Isa Naqib Al-basyri bin
 34. Muhammad Naqib Ar-Ruumi bin
 35. Ali Uraidzi bin
 36. Ja’far Shadiq bin
 37. Muhammad Al-baqir bin
 38. Ali Zainal Abidin bin
 39. Husein As-Sibthi bin
 40. Sayyidatinaa Fatimah Az-Zahra bin
 41. Sayyidina Muhammad RasuluLlah SAW.

Pendidikan

Pada masa kecil Syekh Ahmad Jauhari Umar dididik oleh ayahanda sendiri dengan disiplin pendidikan yang ketat dan sangat keras. Diantaranya adalah menghafal kitab taqrib dan maknanya dan mempelajari tafsir al-Qur’an baik makna maupun nasakh mansukhnya.

Masih diantara kedisiplinan ayah beliau dalam mendidik adalah Syekh Ahmad Jauhari Umar tidak diperkenankan berteman dengan anak-anak tetangga dengan tujuan supaya Syekh Ahmad Jauhari Umar tidak mengikuit kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak tetangga. Syaikh Ahmad Jauhari Umar dilarang merokok dan menonton hiburan seperti orkes, Wayang, ludruk danlain-lain, dan tidak pula boleh meminum kopi dan makan diwarung.

Pada usia 11 tahun Syekh Ahmad Jauhari Umar sudah mengkhatamkan Al-Qur’an semua itu berkat kegigihan dan disiplin ayah beliau dalam mendidik dan membimbing. Orang tua Syekh Ahmad Jauhari Umar memang terkenal cinta kepada para alim ulama terutama mereka yang memiliki barakah dan karamah. Ayah beliau berpesan kepada Syekh Ahmad Jauhari Umar agar selalu menghormati para ulama.

Jika sowan (berkunjung) kepada para ulama supaya selalu memberi uang atau jajan (oleh-oleh). Pesan ayahanda tersebut dilaksanakan oleh beliau, dan semua ulama yang pernah diambil manfaat ilmunya mulai dari Kiai Syufa’at Blok Agung Banyuwangi hingga KH. Dimyathi Pandegelang Banten, semuanya pernah diberi uang atau jajan oleh Syekh Ahmad Jauhari Umar.

Mendirikan Pesantren

Setelah menikah, Syekh Ahmad Jauhari Umar setiap hari diberi rizki oleh Allah SWT sebanyak Rp.11.000 sampai beliau dapat membangun masjid. Selesai membangun masjid, Syaikh Ahmad Jauhari Umar setiap hari diberi rezeki oleh Allah sebanyak Rp. 25.000 hingga beliau membangun rumah dan Pondok Pesantren.

Setelah membangun rumah dan Pondok Pesantren, Syekh Ahmad Jauhari Umar tiap hari diberi rezeki oleh Allah SWT sebanyak Rp.35.000 hingga beliau ibadah haji yang kedua kalinya bersama putra beliau Abdul Halim dan isteri beliau Musalihatun pada tahun 1993.

Setelah beliau melaksanakan ibadah haji yang kedua kalinya pada tahun 1993, Syekh Ahmad Jauhari Umar setiap hari diberi rizki oleh Allah sebanyak Rp 50.000 hingga tahun 1995 M. Setelah Syekh Ahmad Jauhari Umar melaksanakan ibadah haji yang ketiga kalinya bersama putera beliau Abdul Hamid dan Ali Khazim, Syekh Ahmad Jauhari Umar setiap hari diberi rezeki oleh Allah sebanyak Rp. 75.000 hingga tahun 1997.

Setelah Syekh Ahmad Jauhari Umar menunaikan ibadah haji yang keempat kalinya pada tahun 1997 bersama putera beliau HM Sholahuddin, Syekh Ahmad Jauhari Umar diberi rezeki oleh Allah setiap hari Rp. 200.000 hingga tahun 2002. Kemudian Syekh Ahmad Jauhari Umar berangkat haji yang ke lim akalinya bersama dua isteri dan satu menantu beliau, Syekh Ahmad Jauhari Umar setiap hari diberi rezeki oleh Allah SWT sebanyak Rp. 300.000 sampai tahun 2003 M.

Di Pasuruan, Syekh Ahmad Jauhari Umar mendirikan Pondok Pesantren tepatnya di Desa Tanggulangin Kec. Kejayan Kab. Pasuruan yang diberi nama Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo. Di desa tersebut Syekh Ahmad Jauhari Umar diberi tanah oleh H Muhammad seluas 2.400 m2 kemudian H Muhammad dan putera beliau diberi tanah oleh Syekh Ahmad Jauhari Umar seluas 4000m2 sebagai ganti tanah yang diberikan dahulu.

Sejak saat itu Syekh Ahmad Jauhari Umar mulai membangun masjid dan madrasah bersama masyarakat pada tahun 1998. Namun sayangnya sampai empat tahun pembangunan masjid tidak juga selesai. Akhirnya Syekh Ahmad Jauhari Umar memutuskan masjid yang dibangun bersama masyarakat harus dirobohkan, demikian ini atas saran dan fatwa dari KH. Hasan Asy’ari Mangli Magelang Jawa Tengah (Mbah Mangli – almarhum), dan akhirnya Syekh Ahmad Jauhari Umar membangun masjid lagi bersama santri pondok.

Alhamdulillah dalam waktu 111 hari selesailah pembanginan masjid tingkat tanpa bantuan masyarakat. Kemudian madrasah-madrasah yang dibangun bersama masyarakat juga dirobohkan dan diganti dengan pembangunan pondok oleh santri-santri pondok

Maka mulailah Syekh Ahmad Jauhari Umar mengajar mengaji dan mendidik anak-anak santri yang datang dari luar daerah pasuruhan, hingga lama kelamaan santri beliau menjadi banyak.

Pernah suatu hari Syekh Ahmad Jauhari Umar mengalami peristiwa yang ajaib yaitu didatangi oleh Syekh Abi Suja’ pengarang kitab Taqrib yang mendatangi beliau dan memberikan kitab taqrib dengan sampul berwarna kuning, dan kitab tersebut masih tersimpan hingga sekarang. Mulai saat itu banyak murid yang datang terlebih dari Jawa Tengah yang kemudian banyak menjadi kiai dan ulama.

Kisah-Kisah

Sebenarnya, Syekh Ahmad Jauhari Umar pernah menganut faham wahabi bahkan sampai menduduki posisi wakil ketua Majlis Tarjih Wahabi Kaliwungu. Adapun beberapa hal yang menyebabkan Syekh Ahmad Jauhari Umar pindah dari faham wahabi dan menganut faham ahlussunah diantaranya adalah sebagai berikut :

 1. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan kakek beliau yaitu KH. Abdullah Sakin yang wafat pada tahun 1918 M, beliau berwasiyat kepada Syekh Ahmad Jauhari Umar bahwa yang benar adalah faham ahlussunah.
 2. Syekh Ahmad Jauhari Umar pernah bertemu dengan KH. Yasin bin Ma’ruf Kedunglo Kediri, pertemuan itu terjadi di warung/rumah makan Pondol Pesantren Lirboyo Kediri yang berkata kepada Syekh Ahmad Jauhari Umar bahwa Syekh Ahmad Jauhari Umar kelak akan menjadi seorang ulama yang banyak tamunya. Dan ucapan KH. Yasin tersebut terbukti, beliau setiap hari menerima banyak tamu.
 3. Syekh Ahmad Jauhari Umar pernah berjumpa dengan Sayyid Ma’sum Badung Madura yang memberi wasiyat bahwa kelak Syekh Ahmad Jauhari Umar banyak santrinya yang berasal dari jauh. Dan hal itu juga terbukti.
 4. Syekh Ahmad Jauhari Umar bertemu dengan KH. Hamid Abdillah Pasuruan, beliau berkata bahwa kelak Syaikh Ahmad Jauhari Umar akan dapat melaksanakan ibadah haji dan menjadi ulama yang kaya. dan terbukti beliau sampai ibadah haji sebanyak lima kali dan begitu juga para putera beliau.

Hal tersebutlah yang menyebabkan Syekh Ahmad Jauhari Umar menganut faham ahlussunah karena beliau merasa heran dan ta’jub kepada para ulama ahlussunah seperti tersebut di atas yang dapat mengetahui hal-hal rahasia ghaib dan ulama yang demikian ini tidak dijumpainya pada ulama-ulama golongan wahabi.

Sosok yang Suka Sowan

Dalam menghadapi setiap cobaan yang menimpa, Syekh Ahmad Jauhari Umar memilih satu jalan yaitu mendatangi ulama. Adapun beberapa ulama yang dimintai do’a dan barokah oleh beliau diantaranya adalah :

 1. KH. Syufa’at Blok Agung Banyuwangi.
 2. KH. Hayatul Maki Bendo Pare Kediri.
 3. KH. Marzuki Lirboyo Kediri.
 4. KH. Dalhar Watu Congol Magelang.
 5. KH. Khudlori Tegal Rejo Magelang.
 6. KH. Dimyathi Pandeglang Banten.
 7. KH. Ru’yat Kaliwungu.
 8. KH. Ma’sum Lasem.
 9. KH. Baidhawi Lasem.
 10. KH. Masduqi Lasem.
 11. KH. Imam Sarang.
 12. KH. Kholil Sidogiri.
 13. KH. Abdul Hamid Abdillah Pasuruan.

Amalan Manakib Jawahirul Ma'any

Selesai Syekh Ahmad Jauhari Umar mendatangi para ulama, maka ilmu yang didapat dari mereka beliau kumpulkan dalam sebuah kitab “Jawahirul Hikmah”.

Kemudian beliau mengembara ke makam – makam para wali mulai dari Banyuwangi sampai Banten hingga Madura. Sewaktu beliau berziarah ke makam Syaikh Kholil Bangkalan Madura, Syaikh Ahmad Jauhari Umar bertemu dengan Sayyid Syarifuddin yang mengaku masih keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani RA.

Kemudian Sayyid Syarifuddin memberikan ijazah kepada Syaikh Ahmad Jauhari Umar berupa amalan ‘"Manakib Jawahirul Ma'any" dimana amalan manakib Jawahirul Ma’any tersebut saat ini tersebar luas di seluruh Indonesia karena banyak Fadhilahnya, bahkan sampai ke negara asing seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Pakistan, tanzania, Afrika, Nederland, dll.

Syekh Ahmad Jauhari Umar pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam segala hal. Bahkan ketika putera beliau masih berada di dalam kandungan, beliau diusir oleh keluarga isteri beliau sehingga harus pindah ke desa lain yang tidak jauh dari desa mertua beliau kira-kira satu kilometer. Ketika putera beliau berumur satu bulan, beliau kehabisan bekal untuk kebutuhan sehari-hari kemudian Syekh Ahmad Jauhari Umar memerintahkan kepada isteri beliau untuk pulang meminta makanan kepada orang tuanya.

Dan Syekh Ahmad Jauhari Umar berkata, “Saya akan memohon kepada Allah SWT”. Akhirnya isteri beliau dan puteranya pulang ke rumah orang tuanya.

Kemudian Syekh Ahmad Jauhari Umar mengambil air wudhu untuk melaksanakan shalat duha dan dilanjutkan membaca manakib Jawahirul Ma’any. Ketika tengah membaca Manakib, beliau mendengar ada orang di luar rumah memberikan ucapan salam kepada beliau, dan beliau jawab di dalam hati kemudian beliau tetap melanjutkan membaca Manakib Jawahirul Ma’any hingga khatam. Setelah selesai membaca Manakib, maka keluarlah beliau seraya membukakan pintu bagi tamu yang memberikan salam tadi.

Setelah pintu terbuka, tenyata ada enam orang yang bertamu ke rumah beliau. Dua orang tamu memberi beliau uang Rp 10.000, dan berpesan supaya selalu mengamalkan Manakib tersebut. Dan sekarang kitab manakib tersebut sudah beliau ijazahkan kepada kaum Muslimin dan Muslimat agar kita semua dapat memperoleh berkahnya. Kemudian dua tamu lagi memberi dua buah nangka kepada beliau, dan dua tamu lainnya memberi roti dan gula.

Kemudian Syekh Ahmad Jauhari Umar selalu melaksanakan pesan tamu-tamu tersebut yang menjadi amalan beliau sehari-hari. Tidak lama setelah itu, setiap harinya Syekh Ahmad Jauhari Umar diberi rizki oleh Allah senanyak Rp. 1.500 hingga beliau berangkat haji untuk pertamakali pada tahun 1982.

Kemudian pada tahun 1983 Syekh Ahmad Jauhari Umar menikah dengan Sa’idah putri KH. As’ad Pasuruan. Setelah pernikahan ini beliau setiap hari diberi rizki oleh Allah sebanyak Rp 3.000 mulai tahun 1983 hingga beliau menikah dengan puteri KH. Yasin Blitar.

Karomah

Diantara Karomah Dan Kelebihan Beliau yang terkenal Adalah

 1. Beliau dari silsilah masih keturunan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga Doa doa beliau Mustajab, apa yang diucapkan bisa jadi nyata/terlaksana/terbukti, Dan Sering di Temui Oleh Nabi Muhammad SAW dan Para Malaikat Alloh baik dalam keadaan sadar, atau ketika sedang dzikir dan dalam mimpi.
 2. Beliau bisa berjalan super cepat antara Banyuwangi sampai Banten hanya 1 jam saja.
 3. Beliau Bisa terbang ke angkasa dengan memakai tongkat kesaktiannya
 4. Beliau ma’rifat bisa mengetahui isi hati sesorang, dan bisa membaca pikiran seseorang
 5. Beliau mempunyai Ilmu Laduni Pemberian syeh Abdul qodir jaelani, dan bisa mengkaji semua kitab dan ilmu walau tanpa belajar
 6. Beliau bisa melihat masa depan seseorang dan bisa melihat ramalan masa depan
 7. Beliau ahli ilmu hikmah, kebal senjata, kebal peluru, dan bisa Menghancurkan musuh dari Jauh walau hanya dibathin saja
 8. Beliau punya beribu-ribu karomah lainnnya, dan bisa banyak kitab Hikmah karangan beliau yang terkenal dan dipakai di seluruh Dunia
 9. Beliau wibawa yang superbesar dan sabdo pandito ratu, apapun yang di ucapkan bisa jadi kenyataan,  punya punya santri ratusan ribu sampai jutaan yang tersebar di Indonesia maupun Luar Negeri
 10. Beliau bisa menemui orang dalam mimpi, dan bahkan ketika beliau sudah Wafat pun masih banyak yang ditemui beliau dan ditunjukkan dalam mimpi mereka.
 11. Semasa beliau hidup setiap hari beliau dapat jatah uang ajaib dari malaikat, Sehingga Walau tanpa kerjapun beliau bisa kaya, dan bisa bangun rumah, pondok, masjid, dan beli tanah sampai 40 an hektar di sekiatar Pondok dan ribuan hektar  tanah sawit di sumatra.
 12. Syekh Ahmad Jauhari Umar adalah seorang Ulama dan wali besar yang punya segudang Ilmu karomah sehingga murid murid beliau menyebar jutaan dari Indonesia sampai luar negeri, Malaysia, Nedherland, Arab, Turki, dan lain sebagainya

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya