Biografi Syeikh Abdul Qadir Jailani

 
Biografi Syeikh Abdul Qadir Jailani
Sumber Gambar: Foto Ist

Daftar Isi

1          Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Riwayat Keluarga
1.3       Nasab
1.4       Wafat

2          Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Masa Menuntut Ilmu
2.2       Guru-Guru Beliau
2.3       Mengasuh Madrasah

3          Penerus Beliau
3.1       Anak-anak Beliau
3.2       Murid-murid Beliau

4         Karya
4.1      Karya-karya Beliau

5         Karomah

6         Untaian Nasehat

7         Referensi

8.        Chart Silsilah Sanad

1.      Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1       Lahir

Sayid Abu Muhammad Abdul Qodir Jaelani dilahirkan di Naif, Jailani Irak pada tanggal 1 bulan Romadhon, tahun 470 Hijriyah, bertepatan dengan 1077 Masehi.

1.2       Riwayat Keluarga

Beliau baru menikah pada usia 51 tahun. Kendati demikian beliau dikaruniai banyak keturunan, yaitu 20 putera dan 20 puteri dari empat orang istri. 

1.3       Nasab

Nasab dari Ayah

Sayyid Abu Muhammad Abdul Qodir Jaelani ayahnya bernama : Abu Sholeh Janki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa at-Tsani, putra Musa al-Jun, putra Abdulloh al-Mahdi, putra Hasan al-Mutsanna, cucu Nabi Muhammad saw. putra Sayyidina 'Ali Karromallohu Wajhahu.

Nasab dari Ibu

Sayyid Abdul Qodir Jaelani ibunya bernama : Ummul Khoer Ummatul Jabbar Fathimah putra Sayyid Muhammad putra Abdulloh asSumi'i, putra Abi Jamaluddin as-Sayyid Muhammad, putra al-Iman Sayid Mahmud bin Thohir, putra al-Imam Abi Atho, putra sayid Abdulloh al-Imam Sayid Kamaludin Isa, putra Imam Abi Alaudin Muhammad al-Jawad, putra Ali Rido Imam Abi Musa al-Qodim, putra Ja'far Shodiq, putra Imam Muhammad al-Baqir, putra Imam Zaenal Abidin, putra Abi Abdillah al-Husain, putra Ali bin Abi Tholib Karromallohu wajhah.

1.4       Wafat

Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriyah bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Bagdad, Irak.

2.      Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau

2.1       Masa Menuntut Ilmu

Syeikh Abdul Qadir Jailani dalam usia 18 tahun beliau sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 H/1095 M. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizhamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad al Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid al Ghazali. Di Baghdad beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khatthat, Abul Husein al Farra' dan juga Abu Sa'ad al Muharrimiseim. Beliau menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama.

2.2       Guru-Guru Beliau

Syeikh Abdul Qadir Jailani menimba ilmu hadits dan meriwayatkan dari: 

 1. Abu Ghalib Muhammad Ibn al-Hasan al-Baqillani 
 2. Abu Bakar Ahmad Ibn al-Muzhaffar 
 3. Abu ar-Rahim Ali Ibn Ahmad Ibn Bayan 
 4. Abu Muhammad Ja’far Ibn Ahmad al-Sarraj 
 5. Abu Saad Muhammad Ibn Abd al-Malik Ibn Hasyisy 
 6. al-Hafizh Abu al-Ghana'im Muhammad Ibn Ali al-Tursi
 7. Abd al-Qadir Ibn Muhammad Ibn Abu Yusuf 
 8. Abu utsman lsma’il Ibn Millahlan Abu al-Barakat Hibat Allah ibn Muhammad, 
 9. Abu al-Husain Abd al-Haqq Ibn Abd al-Khaliq ibn yusuf 
 10. Abu al-‘Izz Muhammad Ibn Abu Bakar

Syeikh Abdul Qadir Jailani belajar fikih dari:

 1. Al Qadli Abu sa’id al-Mubarak Ibn Ali al-Makhzumi, 
 2. ‘Ali Abu al Khaththab al Kalwazani, 
 3. Abu al-Wafa Ali Ibn ‘Uqail, serta 
 4. Abu al-Hasan Ibn al Fara’.

Ilmu adab (etika spiritual) diperoleh Syeikh Abdul Qadir Jailani dari: 

 1. syekh Abu Zakariyya al Tabrizi, 
 2. Syekh Ahmad al-Dabbas al-Zahid dan dibimbing suluk olehnya, 
 3. Syekh Yusuf Ibn Ayyub al-Zahid ketika masuk Baghdad di masa-masa akhir hayatnya, 
 4. Taj al- ‘Arifin Abu al-Wafa. 

2.3       Mengasuh Madrasah

Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad al Mukharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syeikh Abdul Qadir al Jilani. Beliau mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat beliau. Banyak pula orang yang bersimpati kepada Syeikh Abdul Qadir Jailani, lalu datang menimba ilmu di sekolah beliau hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi.

3.      Penerus Beliau

3.1       Anak-anak Beliau

Anak-anak beliau yang menjadi penerus beliau menjadi ulama adalah:

 1. Syeikh Abdul-Wahab
 2. Syeikh Abdul-Razzaq
 3. Syeikh Abdul-Aziz
 4.  Syeikh Isa
 5. Syeikh Musa
 6.  Syeikh Yahya
 7.  Sheikh Abdullah
 8.  Syeikh Muhammed 
 9. Syeikh Ibrahim.

3.2       Murid-murid Beliau

Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal, seperti:

 1.  al Hafidz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam
 2. Syeikh Qudamah, penyusun kitab fiqih terkenal al Mughni.
 3.  as-Suhrawardi

4.       Karya

4.1       Karya-karya Beliau

Karya-karya beliau dibukukan adalah:

 1. Tafsir Al Jilani
 2. al Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq,
 3. Futuhul Ghaib.
 4. Al-Fath ar-Rabbani
 5. Jala' al-Khawathir
 6. Sirr al-Asrar
 7. Asror Al Asror
 8. Malfuzhat
 9. Khamsata "Asyara Maktuban
 10. Ar Rasael
 11. Ad Diwaan
 12. Sholawat wal Aurod
 13. Yawaqitul Hikam
 14. Jalaa al khotir
 15. Amrul muhkam
 16. Usul as Sabaa
 17. Mukhtasar ulumuddin

5.       Karomah

5.1       Mampu Terbang Di udara dan memandang Lauh Mahfudz

Salah satu Karomah beliau sangat mencengangkan adalah  ketika beliau  mampu melayang layang terbang di udara.  Hal ini sama seperti riwayat yang dikatakan oleh syekh Hafash . Selain itu ketika matahari terbit dipagi hari, matahari selalu memberi ucapan  sama kepada Syeikh Abdul Qadir Jailani. Allah SWT juga memberikan sebuah keajaiban kepadaSyeikh Abdul Qadir Jailani agar mampu memandang Lauh Mahfudz yang berada di atas langit. Syeikh Abdul Qadir Jailani juga makrifat/ bisa mengetahui dan membedakan mana orang yang berkepribadian jahat dan baik. Hal luar biasa ini sungguh pantas beliau dapatkan karena beliau adalah sosok waliyullah yang faqih dan wara.

5.2      Mendidik Jin & Makhluk Ghaib

Kedalaman ilmu agama yang beliau miliki, tak sedikit kejadian ghaib yang selalu dialami oleh Syeikh Abdul Qadir Jailani. Dahulu pernah beliau bermukim di wilayah padang pasir tandus selama dua puluh lima tahun.  Sering sekali Syeikh Abdul Qadir Jailani di ikuti oleh makhluk ghaib sebangsa jin diwilayah itu. Bagi orang biasa tentu mungkin akan merasa takut bila setan-setan akan datang mengganggu. Namun berkat keagungan Allah, Syeikh Abdul Qadir Jailani mampu mengajari ilmu agama kepada jin/ setan itu. Jin itu didik beliau agar bisa beriman dan mengenal tuhannya yaitu Allah SWT. Subhanallah.

5.3       Karomah Syekh Abdul Qodir Jaelani Mengembalikan Wanita Yang Diculik Bangsa Jin

Pada suatu hari, di dalam tahun 537 Hijrah, seorang lelaki dari kota Baghdad (dikatakan oleh sesetengah perawi bahawa lelaki itu bernama Abu Sa‘id ‘Abdullah ibn Ahmad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Baghdadi) telah datang bertemu dengan Syeikh Abdul Qadir Jailani, berkata, bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur enam belas tahun bernama Fatimah. Anak daranya itu telah diculik (diterbangkan) dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin.

Maka Syeikh Abdul Qadir Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu, ke suatu tempat bekas rumah roboh, di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama al-Karkh.

“Carilah bonggol yang kelima, dan duduklah di situ. Kemudian, gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah “Bismillah, dan di atas niat asy-Syaikh Abdul Qodir Al-Jilani ”

Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin, dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut. Apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula raja jin dengan segala angkatannya yang besar.

Dia akan bertanya hajatmu. Katakan kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu.”

Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahanSyeikh Abdul Qadir Jailani itu. Beberapa waktu kemudian, datanglah jin-jin yang cuba menakut-nakutkan lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan.

Dan akhirnya, datanglah raja jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada lelaki itu, “Wahai manusia, apakah hajatmu?”

Lelaki itu telah menjawab, “Aku telah disuruh oleh asy-Syaikh Abdul Qodir Al-JilaniSyeikh Abdul Qadir Jailani untuk bertemu denganmu.”

Begitu mendengar nama Syeikh Abdul Qadir Jailani diucapkan oleh lelaki itu, raja jin itu telah turun dari kudanya dan terus mengucup bumi. Kemudian raja jin itu telah duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya.

Sesudah itu, raja jin itu telah bertanyakan masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak daranya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, raja jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu.

Beberapa waktu kemudian, telah dibawa ke hadapan raja jin itu, seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak dara manusia yang telah diculiknya.

Raja jin itu telah bertanya, “Kenapakah engkau sambar anak dara manusia ini? Tidakkah engkau tahu yang dia ini berada di bawah naungan al-Quthb ?”

Jin lelaki dari negara Cina itu telah mengatakan yang dia telah jatuh berahi dengan anak dara manusia itu. Raja jin itu pula telah memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapanya, dan jin dari negara Cina itu pula telah dikenakan hukuman pancung kepala.

Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan raja jin itu, yang sangat patuh kepada Syeikh Abdul Qadir Jailani.

Raja jin itu berkata pula, “Sudah tentu, karena Syeikh Abdul Qadir Jailani boleh melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat. Dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi, karena telah lari dari sebab kehebatannya. Allah Ta’ala telah menjadikan Syeikh Abdul Qadir Jailani bukan saja al-Qutb bagi umat manusia, bahkan juga ke atas seluruh bangsa jin.” 

5.4       Menghidupkan Ayam Dari Tulang Belulang

Diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syeikh Abdul Qodir mengantarkan anaknya untuk berguru pada beliau, untuk mempelajari ilmu suluk, Syeikh Abdul Qadir Jailani memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang kholwat.

Beberapa hari kemudian si ibu selaku orangtua murid datang menengok anaknya dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus, makannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syeikh Abdul Qadir Jailani dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu berkata :"Menurut penglihatan saya Tuan Syeikh makan dengan makanan yang serba enak. Sedang anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering, untuk hal itu apa maknanya sehingga ada perbedaan?".

Mendengar pertanyaan itu lalu Syeikh Abdul Qadir Jailani meletakkan tangannya di atas tulang-belulang ayam sambil bekata QUUMII BI IDZNILLAHI TA'ALA ALLADZI YUHYIL 'IDZOMA WA HIYA ROMIIM

(berdirilah dengan idzin Alloh yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur).

Lalu berdirilah tulang-belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok :

Syeikh Abdul Qadir Jailani berkata pula kepada orang tua anak itu : "Kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal yang halal".

Ibu itu merasa malu oleh Syeikh Abdul Qadir Jailani dan mohon maaf atas prasangka yang buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada beliau untuk dididik.

5.5       Berjalan Secepat Kilat

Dahulu Syeikh Abdul Qadir Jailani pernah bercerita tentang kondisi aneh yang beliau alami. Dahulu pernah beliau melakukan sebuah perjalanan Panjang di padang pasir daerah Baghdad. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi pada diri beliau, dalam kondisi tidak sadarkan diri beliau lari dengan kencangnya hanya dalam waktu satu jam perjalanan saja. Rasa aneh lantas terasa ketika beliau tiba-tiba telah sampai di daerah Syastar. Secara akal hal ini tidaklah mungkin terjadi dikarenakan jarak kota Baghdad dan syastar umumnya hanya bisa ditempuh selama dua belas hari perjalanan. Namun karena keajaiban Allah, Syeikh Abdul Qadir Jailani bisa menempuhnya hanya dalam masa 1 jam saja.

5.6       Karomah Syeikh Abdul Qodir Al-Jaelani Berada di Banyak Tempat Dalam Waktu Bersamaan

Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Romadhon, Syeikh Abdul Qadir Jailani diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak tujuh puluh orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Sang guru berbuka puasa dirumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa diantara mereka masing-masing mengundang Syeikh Abdul Qadir Jailani untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Syeikh Abdul Qadir Jailani berbuka puasa di rumah beliau, detik itu pula rumah muridnya yang tujuhpuluh orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan.
Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat, dan sudah menjadi bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan.

6.     Untaian Nasehat

Berikut nasehat-nasehat beliau:

1. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu dan menguatkan dasar kepercayaanmu dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu.

2. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berdzikir setiap hari.

3. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu.

4. Bersopanlah yang baik terhadap-Nya dan terhadap makhluk-Nya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu.

5. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh! seandainya kamu mengetahui-Nya nescaya kamu mengetahui siksaan-siksaan-Nya.

6. Dunia boleh saja ditanganmu atau berada disakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik. Tetapi jangan meletakkannya didalam hati. Engkau boleh menyimpannya diluar pintu (hati), tetapi jangan memasukkannya ke dalam pintu. Karena hal itu, tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu.

7. Wahai hamba Allah, yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu, kerja keras adalah terletak pada sikap zuhud hatimu.

8. Sabar adalah suatu ketentuan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban, selain itu sabar adalah suatu kekuatan.

9. Janganlah kamu menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi hatimu berpaling dari hak yang datang kepadamu, memang demikianlah kebanyakan orang.

10. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepada-Nya.

11. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan.

12. Jika dunia dan akhirat datang melayanmu, dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti "buah fikiran".

13. Terkadang kamu meminta pertolongan kepada-Nya dengan menentang-Nya.

14. Penyesalan: perbaikilah hatimu, karena jika hati telah baik, segala tingkah lakumu akan menjadi baik.

15. Kefakiran adalah tidak punya sesuatu yang di butuhkan, dan jika tidak membutuhkan sesuatu maka dinamakan kaya.

16. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, kerana hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqamah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperolehi ketinggian, kerana Allah SWT akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, kerana sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu sahaja, tanpa berusaha memperolehinya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki.

17. Jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan jadikan duniamu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang masih tersisa maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu.

18. Berpikirlah, bahwasanya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya. Tidak abadi dan pasti fana. Jika kamu telah menyadari hal ini, maka kamu tidak akan melupakan-Nya walaupun sekejap.

19. Wahai anak! Janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain maka lakukanlah.

20. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki.

21. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui.

22. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu yang kurang baik, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan.

23. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran. Sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing². Setiap orang di antara kamu, tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus.

7.     Referensi

"Riwayat Hidup Para Wali dan Shalihin"Penerbit: Cahaya Ilmu Publisher

8.   Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru Syeikh Abdul Qadir Jailani dapat dilihat DI SINIdan chart silsilah sanad murid beliau dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 03 November 2021, dan terakhir diedit tanggal 08 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya