Ziarah di Makam KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi, Ulama Sufi yang Produktif

 
Ziarah di Makam KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi, Ulama Sufi yang Produktif

Daftar Isi

Laduni.ID, Jakarta - KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi beliau adalah ulama kharismatik dengan denga tutur katanya yang lembut. Sikap inilah yang menjadikan KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi mudah diterima oleh semua kalangan baik para cendikiawan maupun rakyat biasa. Di tengah kesibukan KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi dalam membina para jamaah dan murid, tak membuatnya lupa dalam berkarya. Hal ini dibuktikan bahwa KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi memiliki beberapa karya yang jarang diketahui oleh khalayak umum, di antara karya-karyanya yaitu:
1. Kitab Bashair al-Ikhwan fi Tadbir al-Muridin ‘an Hararat al-Fitan wa Inqadhim ‘an Shabakat al-Hirman .
2. Kitab Laylatu al-Qadar.
3. Kitab al-Muntakhabat fii Rabithah al-Qalbiyah wa-Shilat al-Ruhiyah.
4. Kitab al-Nuqtah wa al-Baqiyah al-Salihah wa al-‘Aqibah al-Khayrah wa al-Khatimah al-Hasanah .
5. Kitab Al-Muntakhabat fi ma Huwa al-Manaqib.
6. Kitab al-Iklil al-Istighathah wa al-Adhkar wa al-Da’awat fi al-Tahlil.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN