Biografi Imam Syeikh bin Abdullah Al Aydrus

 
Biografi Imam Syeikh bin Abdullah Al Aydrus
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar Isi Biografi Imam Syeikh bin Abdullah Al Aydrus

1.         Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat
1.3       Keluarga

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Guru Beliau

3.         Kisah-Kisah Beliau
3.1       Delapan Kali Umrah Selama Bulan Ramadhan

4.         Pujian dan Untaian Kata Ulama Kepada Beliau

5.         Karya-Karya Beliau

6.         Referensi

Laduni.ID, Jakarta – Beliau Sayyid Al Imam Al Arif Billah Syeikhul Asri Halan Wa ‘ilman Waimamu Dahri Hahikatan Wa Rasman Syeikh bin Abdullah bin Syeikh bin Imam Abdullah Al Aydrus.

1.         Riwayat Hidup dan Keluargai
1.1       Lahir

Beliau Imam Syeikh bin Abdullah Al Aydrus lahir di kota Tarim pada tahun 919 H.

1.2       Wafat

Beliau wafat pada malam sabtu tanggal 25 Ramadhan tahun 970 H, di kota Ahmad Abad tersebut dikuburkan dalam rumahya dan didirikan Qubah besar pada kuburannya.

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Guru - Guru Beliau

Beliau menimba ilmu dari beberapa ulama di antaranya ayah beliau sendiri Imam Abdullah bin Syeikh Al Aydrus, Syeikh Al Imam Syihabudin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali, Syeikh Al Faqih Abdullah bin Muhammad Ba Qusyair penulis kitab Qalaid dan dari Al Faqih Muhammad bin Umar Ba Qidam setelah beliau masuk ke kota Aden.

Selanjutanya beliau memasuki wilayah Hijaz dan menunaikan ibadah haji yang pertama sekitar tahun 938 H bersama ayahnya, keduanya berjumpa dengan Syeikh Abul Hasan Al Bakri dan anaknya, masing masing ayah satu sama lain saling memintakan doa keberkahan untuk anaknya, ternyata nampaklah pada keduanya tanda terkabulnya doa tersebut, selanjutnya beliau berziarah ke Madinah bersama sang ayah lalu kembali ke kota Tarim, pada kesempatan yang lain beliau menunaikan haji untuk yang kedua kalinya seorang diri, kedua peristiwa ini terjadi di masa hidup ayahnya kala itu tahun 941 H, akhirnya beliau tinggal di kota Mekkah selama tiga tahun sibuk menuntut ilmu, ibadah dan menempuh jalan kebahagiaan.

Semasa disana beliau menimba ilmu dari Syeikh Al Imam Ahmad bin Hajar AL Haitami, Al Faqih Abdullah bin Ahmad Al Fakihi dan saudaranya Abdul Qadir Al Fakihi, Al Allamah Abdul Rauf bin Yahya, Al Allamah Muhammad Al Hattab Al Maliki, beliau mempelajari tafsir, hadis, fiqih, ilmu bahasa Arab, ilmu waris dan matematika.

Beliau telah mendapat ijazah dari guru gurunya yang akan panjang kalau dipaparkan semua, beliau mendapat ijin mutlak dari maha gurunya untuk membaiat dan memakaikan baju sufi kepada orang lain.

3.         Kisah-Kisah
3.1       Delapan Kali Umrah Selama Bulan Ramadhan

Di bulan Ramadhan beliau dapat berumrah empat kali siang hari dan empat kali di malam hari, hal ini memang sebuah keanehan yang sulit dijangkau oleh akal tetapi kalau menengok pada kepribadiannya yang luar biasa hal ini bukanlah suatu keanehan.

4.         Pujian dan Untaian Kata Ulama Kepada Beliau

Beliau dipuji oleh para wali besar , di antara yang memuji beliau adalah paman ayahnya Syeikh Abu Bakar Al Adani bahkan mengisyaratkan bahwa beliau akan mendapat rahasi khusus, Syeikh Abu Bakar berkata tentangnya : “Sesungguhnya ia adalah anakku dan pewaris rahasiaku,” ucapan ini beliau lontarkan sebelum Sayyid Syeikh lahir di dunia ini, Syeikh Abu bakar menyampaikan hal ini kepada ayah beliau dan mengabarkan jumlah anak anaknya, lalu mengkhususkan Sayyid Syeikh ini dengan kabar gembira tadi.

Bahkan paman dari kakek beliau Syeikh yaitu Imam Ali bin Abu Bakar Sakran berkata : “Aku berharap semoga Abdullah bin Syeikh menikahi salah satu puteriku atau cucuku karena ia akan memperoleh dari mereka keturunan yang shalehah,” ketika Sayyid Abdullah dewasa ia menikah dengan ibunda beliau Syarifah Fadlullah binti Muhammad Ba Umar yang ibunya adalah Alawiyah binti Syeikh Ali bin Abu Bakar Sakran, Allah mengabulkan permintaan Syeikh Ali bin Abu Bakar untuk Sayyid Syeikh begitu juga untuk saudara saudaranya Abu Bakar, Husain, dan anak anak dari Abdullah bin Syeikh.

Kebesaran beliau juga diungkapkan oleh Syeikh Al Imamul Kabir Abu Bakar bin Salim dalam satu ucapannya : “Tak seorang pun dari kalangan Bani Alawy mendapat anugerah seperti Syeikh bin Abdullah Al Aydrus.”

5.         Karya-Karya Beliau

Di antara karya-karya beliau adalah Al Iqdun Nabawi, dua buah syarah atas Nadzam Tuhfatul Murid, dua kitab Maulid, sebuah risalah tentang Mi’raj, sebuah risalah tentang keadilan, kitab Nafahatul Hikam Al Lamiyatul Ajam membahas tasawuf tetapi belum rampung, kitab wirid yang bernama Al Hizbun Nafis dan kitab syair-syair yang besar.

6.         Referensi

Riwayat Hidup Para Wali dan Shalihin (Penerbit: Cahaya Ilmu Publisher).

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya