Biografi Abu al-Fadhl Muhammad bin Abdul Malik al-Hamdani

 
Biografi Abu al-Fadhl Muhammad bin Abdul Malik al-Hamdani
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar Isi Biografi Abu al-Fadhl Muhammad bin Abdul Malik al-Hamdani

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Guru Beliau

3.         Penerus Beliau

4.         Karya

5.         Referensi

Nama lengkap Abu al-Fadhl Muhammad bin Abdul Malak bin Ibrahim bin Ahmad Abu al-Hasan al-Hamdzani. Dikenal dengan nama al-Maqdisi. Seorang ulama dan sejarawan yang banyak menulis tentang sejarah para raja dan negeri-negeri.

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir

Beliau Abu al-Fadhl Muhammad bin Abdul Malik al-Hamdani lahir pada tahun 463 H/1071 M.

1.2       Wafat

Beliau Abu al-Fadhl Muhammad bin Abdul Malik al-Hamdani wafat di Baghdad pada tahun 521 H/1127 M .

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Guru Beliau

 1. Al Hamdani belajar kepada beberapa ulama, di antaranya:
 2. Abu al-Husein Ahmad bin Muhammad bin an-Nuqur.
 3. Abu al-Fawaris az-Zainabi.

3.         Penerus Beliau

Salah satu muridnya adalah Abu al-Qasim Ibnu 'Asakir.

4.         Karya

 1. Adz-Dzail 'ala Tarikh ath-Thabari.
 2. Adz-Dzail 'ala Tarikh Abi Syuja'.
 3. Kitab 'Unwan as-Sir.
 4. Akhbar al-Wuzara'.
 5. Akhbar Daulah as-Sulthan Muhammad Mahmud.
 6. Umara' al-Hajj.

5.         Referensi

 1. Al-Wafi bi al-Wafiyat juz 4, hlm. 32.
 2. Sanad Ulama Nahdlatul Ulama (wiki.laduni.id)

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya