Biografi Sayyid Thoha bin Muhammad bin Thoha

 
Biografi Sayyid Thoha bin Muhammad bin Thoha

Daftar Isi

1.    Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1  Lahir
1.2  Riwayat Keluarga
1.3  Nasab
1.4  Wafat

2.    Sanad Ilmu dan Pendidikan
2.1  Guru-guru

3.    Perjalanan Hidup dan Dakwah
4.    Referensi

 

1.  Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1 Lahir
Sayyid Thoha bin Muhammad bin Thoha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Mauladdawilah, seorang ulama besar yang hafidz ( hafal Al-Qur'an ) lahir pada tahun 967 H di Tarim Al-Ghonna. Ayahanda beliau adalah Sayyid Muhammad bin Thoha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Mauladdawilah bin Ali Shohibud Dark bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam.

1.2 Riwayat Keluarga
Dari pernikahannya dengan Syarifah Fathimah binti Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Aydrus, Sayyid Muhammad bin Thoha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Mauladdawilah  dikaruniai satu orang anak laki-laki, yaitu: Sayyid Hasan

1.3 Nasab
Sayyid Thoha bin Muhammad bin Thoha masih keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan Urutan silsilah sebagai berikut :

 1. Nabi Muhammad Rasulullah SAW
 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib
 3. Al- Imam Husein
 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin
 5. Al-Imam Muhammad Al-Baqir
 6. Al-Imam Ja’far Shodiq
 7. Al-Imam Ali Uraidhy
 8. Al-Imam Muhammad An-Naqib
 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi
 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir
 11. Sayyid Ubaidillah
 12. Sayyid Alwi Alawiyyin
 13. Sayyid Muhammad
 14. Sayyid Alwi
 15. Sayyid Ali Khala’ Ghasam
 16. Sayyid Muhammad Shahib Marbad
 17. Sayyid Ali
 18. Sayyid Muhammad Al-Fagih Mugaddam
 19. Sayyid Alwi Al-Ghuyur
 20. Sayyid Ali Shahibud Dark
 21. Sayyid Muhammad Mauladdawilah
 22. Sayyid Alwi
 23. Sayyid Ali
 24. Sayyid Hasan
 25. Sayyid Yahya
 26. Sayyid Ahmad
 27. Sayyid Syekh
 28. Sayyid Muhammad
 29. Sayyid Thoha
 30. Sayyid Muhammad
 31. Sayyid Thoha

1.4 Wafat
Sayyid Muhammad bin Thoha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Mauladdawilah wafat pada 1061 Hijriyah, beliau dimakamkan di Penang Malaysia.

2.  Sanad Ilmu dan Pendidikan

Sejak kecil beliau sudah diasuh dan dibesarkan oleh ayahnya Sayyid Muhammad bin Thoha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad binYahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Mauladdawilah. Selama diasuh oleh sang Ayah itulah Sayyid Thoha  mendapat pendidikan agama secara intensif, itulah sebabnya dalam usia remaja beliau sudah menguasai ilmu agama cukup tinggi dan akhlaq yang mulia. Seperti halnya para ulama dan auliya asal Hadramaut, beliau juga suka berkelana ke berbagai negeri untuk beribadah dan menimba ilmu.Maka wajarlah jika di masa tuanya, beliau mendapat kemuliaan dari Allah SWT, sebagaimana para ulama besar lainnya.

2.1 Guru-guru Beliau

 1. Sayyid Thoha bin Muhammad bin Thoha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Mauladdawiah (Ayah Sayyid Thoha)
 2. Sayyid Muhammad bin Thoha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Mauladdawilah (kakek Sayyid Thoha)
 3. Sayyid Said bin Ali bin Muhammad bin Hasan bin Husein bin Umar bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf
 4. Sayyid Idrus bin Muhammad bin Shahabudin Al-Asqor bin Abdurrahman bin Syahabudin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf
 5. Sayyid Ali bin Muhammad bin Shahabudin Al-Asqor bin Abdurrahman bin Syahabudin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf
 6. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Shahabudin Al-Asqor bin Abdurrahman bin Syahabudin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf
 7. Sayyid Muhammad Mustafa bin Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Aydrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf
 8. Sayyid Abdullah bin Husein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Husein bin Abdullah Al-Aydrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf
 9. Sayyid Abdurrahman bin Ali bin Aqil bin Abdullah bin Abu Bakar bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf
 10. Sayyid Husein bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf
 11. Sayyid Abdullah bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf
 12. Sayyid Salim bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf
 13. Sayyid Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf
 14. Sayyid Ja’far bin Abu Bakar bin Umar Al-Muhdor bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf
 15. Sayyid Salim bin Hamid -Inat bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf
 16. Sayyid Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf
 17. Sayyid Muhammad bin Thoha bin Umar bin Thoha bin Umar As-Shofi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf

3.  Perjalanan Hidup dan Dakwah

Sayyid Hasan bin Thoha Muhammad Thoha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Mauladdawilah adalah ulama yang tawadhu' dan banyak melatih diri dengan berbagai jenis ibadah serta amal kebajikan. Beberapa amalan yang beliau lakukan kebanyakan berhubungan dengan hati, sehingga sangat berpengaruh pada akhlaqnya. Begitu tawadhu'nya, sehingga beliau selalu menyembunyikan amal ibadahnya dari pandangan orang lain, bahkan juga dari anggota keluarganya sendiri.

Sayyid Muhammad bin Thoha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Mauladdawilah mewarisi sifat-sifat kebaikan dari ayah beliau. Beliau adalah seorang yang menguasai dalam berbagai cabang ilmu dan dan merupakan salah satu imam besar di jamannya. Beliau seorang yang alim, soleh, menguasai ilmu fiqih, hadits dan tasawuf. Disamping kedalaman ilmunya, beliau adalah seorang yang banyak bermujahadah.
Beliau banyak mengerjakan shalat dan berpuasa, bersedekah, selalu beribadah di sepanjang malamnya, berbuat baik dan lemah lembut kepada kaum fakir dan miskin, teguh dalam menjalankan perintah agama, mempunyai kemuliaan yang sempurna, syekhnya kaum arifin, seorang faqih yang zuhud.  

Beliau melakukan perjalanan dakwah dari Tarim sampai ke tanah jawa dan menetap di Penang Malaysia. Beliau adalah seorang ulama yang allamah dan sekaligus seorang pejuang yang gigih melawan penjajah Portugis. Dulu ketika beliau baru pulang dari tanah suci Mekah dan singgah di Malaka. Saat itu Malaka sedang melakukan pertempuran melawan Portugis. Oleh Sultan Malaka, Habib Thoha di minta untuk membantu mengusir penjajah Portugis.

Beliau langsung bergegas menuju tepi pantai untuk memberi peringatan kepada kapten kapal perang Portugis agar tidak mendaratkan kapal perangnya ke pelabuhan, namun mereka mengabaikan peringatan dari beliau. Akhirnya dengan keramatnya Habib Thoha. Air laut yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah menjadi badai. Ombak besar setinggi pohon kelapa menggulung dan menghantam kapal perang Portugis dan membuatnya hancur berkeping-keping. Tapi anehnya tidak ada satu awak dan penumpang kapal yang tewas.

Semuanya selamat mereka hanya pingsan dan terdampar di tepi pantai.
Salah satu kebiasaan Habib Thoha adalah mengenakan cadar, konon Wajah beliau kerap kali memancarkan cahaya yang sangat terang dan sangking terangnya pancaran cahaya wajah beliau tidak ada orang yang sanggup memandang wajah beliau.

Beliau secara nasab masih keturunan Al-Quthb Habib Syaikh bin Ahmad bin Yahya, seorang wali quthb dan terkenal ahli menghentikan segala macam bentuk pertikaian dan perpecahan.

Beliau adalah seorang yang sempurna memadukan kemuliaan diri dan nasab. Keutamaan-keutamaan beliau terukir di berbagai lembaran tulisan. Banyak para ulama dan ahli sejarah yang memuji dan mengagungkan beliau.

4. Referensi

 1. Disarikan dari Syarh Al-Ainiyyah, Nadzm Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alwi Alhaddad Ba’alawy, karya Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Alhabsyi Ba’alawy
 2. Alawiyin, Asal Usul & Peranannya, karya Sayyid Alwi bin Ahmad Bilfaqih
 3. Kitab Syamsu Dzahirah Fi Nasabi Ahlibait
 4. Kitab Masrurrawi Fi Manaqib Bani Alawi
 5. Buku Menelusuri Silsilah Suci Bani Alawi

 

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya