Biografi Sayyid Abdullah Ba’ alawi bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam

 
Biografi Sayyid Abdullah Ba’ alawi bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam

Daftar Isi

1.    Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1  Lahir
1.2  Riwayat Keluarga
1.3  Nasab
1.4  Wafat

2.    Sanad Ilmu dan Pendidikan
2.1  Guru-guru

3.    Penerus
3.1  Anak-Anak
3.2  Murid-Murid

4.    Perjalanan Hidup dan Dakwah
4.1  Perjalanan di Haramain
4.2  Perjalanan di Tarim, Hadramaut

5.     Referensi

 

 

1.  Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1 Lahir
Sayyid Abdullah Ba’ Alawi bin Alwi Al-Ghuyur lahir di Tarim tahun 637 Hijriyah. Ayah beliau adalah Sayyid Alwi Al-Ghuyur seorang Alim Ulama yang terkemuka pada masanya. Ibunda beliau adalah Sayyidah Fatimah binti Ahmad bin Alwi Ammul Faqih bin Muhammad Shahib Mirbath.

1.2 Riwayat Keluarga
Sayyid Abdullah Ba’ Alawi bin Alwi Al-Ghuyur menikah dengan Istri mendiang Sayyid Ali Shahibud Dark, Fatimah binti Sa’ad Balaits dan dikaruniai tiga orang putra, kelak akan menjadi penerusnya

1.3 Nasab
Sayyid Abdullah Ba’ Alawi bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam masih keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan urutan silsilah sebagai berikut :

 1. Nabi Muhammad Rasulullah SAW
 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib
 3. Al- Imam Husein
 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin
 5. Al-Imam Muhammad Al-Baqir
 6. Al-Imam Ja’far Shodiq
 7. Al-Imam Ali Uraidhy
 8. Al-Imam Muhammad An-Naqib
 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi
 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir
 11. Sayyid Ubaidillah
 12. Sayyid Alwi Alawiyyin
 13. Sayyid Muhammad
 14. Sayyid Alwi
 15. Sayyid Ali Khala’ Ghasam
 16. Sayyid Muhammad Shahib Marbad
 17. Sayyid Ali
 18. Sayyid Muhammad Al-Fagih Muqaddam
 19. Sayyid Alwi Al-Ghuyur
 20. Sayyid Abdullah Ba Alawi

1.4  Wafat
Sayyid Abdullah Ba’ Alawi bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam wafat di hari Rabu, pertengahan Jumadil Ula, tahun 731 H / 1311 M. Jenasah beliau di semayamkan di Pemakaman Zanbal Tarim, Hadramaut dekat dengan makam kakek beliau Sayyid Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Beliau  wafat dalam usia 93 tahun.

Pada saat wafat beliau berumur sembilan puluh tiga tahun. Berkata Syech bin Abdullah Alaydrus: "Tidak ada dari keluarga Ba'alawi yang hidup umurnya melebihi sembilan puluh kecuali hanya tiga orang yaitu al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali, Syaikh Abdullah bin Alwi dan Syaikh Abdurahman Assaqqaf".

Imam Abdullah bin Alwi wafat pada hari Rabu bulan Jumadil 'Ula tahun 731 hijriyah. Pada hari wafatnya banyak orang yang hadir terutama dari kalangan kaum fuqara dan kaum lemah serta anak-anak yatim.

2.  Sanad Ilmu dan Pendidikan

Semenjak Kecil Sayyid Abdullah Ba’ Alawi bin Alwi Al-Ghuyur diasuh dan dididik oleh Ayahandanya, Sayyid Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Selain belajar kepada ayahnya beliau juga belajar kepada kakek dan paman-paman beliau.

Selain itu beliau juga belajar kepada Sayyid Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi Ammul Faqih. Beliau juga belajar kepada Syekh Abdullah bin Ibrahim Baqasyir seorang yang zuhud, wara' dan menempati maqom wali besar yang terkumpul padanya ilmu-ilmu syariah dan hakikat. Disamping belajar di Tarim, beliau juga belajar kepada Syaikh Umar bin Maimun di Yaman.

2.1 Guru-guru

 1. Sayyid Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali (Ayah Sayyid Abdullah)
 2. Sayyid Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbath (Kakek Sayyid Abdullah)
 3. Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali (Paman Sayyid Abdullah)
 4. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali (Paman Sayyid Abdullah)
 5. Sayyid ‘Ali bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali (Paman Sayyid Abdullah)
 6. Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali (Paman Sayyid Abdullah)
 7. Sayyid Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi Ammul Faqih
 8. Syekh Abdullah bin Ibrahim Baqasyir
 9. Syekh Muhammad bin Maimun Al-Tihami
 10. Syekh Umar bin Maimun

3.  Penerus

3.1 Anak-anak

 1. Sayyid Ali
 2. Sayyid Muhammad
 3. Sayyid Ahmad

3.2 Murid-murid

 1. Sayyid Muhammad Muladdawilah bin Ali Shahibud Dark bin Alwi Al-Ghuyur (Keponakan Sayyid Abdullah)
 2. Sayyid Abu Bakar Al-Warak bin Ahmad bin Muhammad Al- Faqih Mugaddam
 3. Sayyid Alwi bin Ahmad bin Muhammad Al- Faqih Mugaddam
 4. Sayyid Umar bin Ahmad bin Muhammad Al- Faqih Mugaddam
 5. Sayyid Alwi bin Ahmad bin Muhammad Al- Faqih Mugaddam
 6. Sayyid Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman
 7. Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman
 8. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad Al- Faqih Mugaddam
 9. Sayyid Ali bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad Al- Faqih Mugaddam
 10. Sayyid Abdurahman bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad Al- Faqih Mugaddam
 11. Sayyid Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad Al- Faqih Mugaddam
 12. Syekh Ali bin Salim.
 13. Syekh Fadhal bin Muhammad Ba Fadhal
 14. Syekh Shaleh Fadhl bin Abdullah bin Fadhl Asy-Syihri
 15. Syekh Muhammad bin Ali Ba’ Syuaib Al-Anshari
 16. Syekh Muhammad bin Al Khatib
 17. Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba Abbad
 18. Syekh Muhammad bin Ali Ba Syu’aib Al Anshari
 19. Syekh Muhammad bin Khatib
 20. Syekh Ahmad bin Ali Al Khatib
 21. Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al Khatib
 22. Syekh Umar Bawazir (dimakamkan di Al Ghail Al Asfal)
 23. Syekh Khalil bin Umar bin Maimun penduduk Ahwar
 24. Syekh Maflah bin Abdullah bin Fahad
 25. Syekh Bahmaran (dimakamkan di Maifa’ah, beliau bukan Bahmaran murid Al Faqih Al Muqaddam)
 26. Syekh Umar Bawazir
 27. Syekh Khalil bin Syekh Bamaimun

4. Perjalanan Hidup dan Dakwah

Sayyid Abdullah Ba’Alawi bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali Ba Alawi. Beliau adalah Imam yang menggabungkan ilmu dhahir dan bathin. Beliau sangat memahami hakikat ilmu dan rahasianya, juga akhlaq beliau yang mencontoh Nabi Muhammad Rasulullah SAW.  Sayyid Abdullah Ba’ Alawi bin Alwi Al-Ghuyur sangat terkenal dengan kedermawanan dan kelapangan hati.

Beliau dari masa kecilnya tumbuh dalam suasana dan lingkungan yang penuh dengan ketakwaan. Hal ini didukung pula oleh keluarga beliau yang sangat dikenal oleh semua masyarakat di Hadhramaut, baik ayah, ibu, kakek,saudara dan lainnya.

Penulis Kitab Al Musyari’ Al Rawi mengatakan, “Karakter Sayyid Abdullah Ba’ Alawi adalah karakter ayah dan kakeknya. Jalan yang beliau lewati adalah jalan yang diajarkan oleh ayah dan kakeknya.

Ketika masih muda, beliau sering pergi ke gunung-gunung dan padang luas, berjuang melawan hawa nafsu dan menggantikannya dengan ibadah, ketaatan dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Sayyid Abdullah Ba’ Alawi sangat menghindari hal-hal yang dapat melupakan diri dari Allah dan segala macam permusuhan. Beliau senantiasa memperbanyak membaca Al Quran, mengajak anak dan rekan-rekan beliau memperbanyak membaca kitab suci itu.

4.1 Perjalanan di Haramain
Sayyid Abdullah Ba’ Alawi semenjak belia merantau dari Hadhramaut ke Haramain (Makkah dan Madinah). Beliau tinggal di sana kurang lebih delapan tahun. Dalam perantauannya, beliau melintasi daerah kota dan desa di Yaman. Di antara daerah-daerah tersebut, ada yang disebutkan dalam beberapa literatur kitab, antara lain al ‘Awaliq al Sufla Kota Ahwar.

Di kota itu tinggal Syekh Muhammad bin Maimun Al-Tihami , salah seorang murid Syekh Ismail Al-Hadhrami. Syekh Abdullah Ba’ Alawi lalu belajar dari beliau. Para sejarawan berselisih, berapa lama Abdullah Ba Alawi tinggal di Ahwar.

Sayyid Abdullah Ba’ Alawi tinggal di Makkah, di dekat Baitullah. Beliau belajar dari majelis-majelis taklim di sana. Beliau juga banyak menghabiskan waktunya untuk beramal saleh dengan berpuasa, shalat dan lainnya. Semua kalangan pemerintah atau rakyat jelata, merasakan keterikatan dengan beliau. Doa beliau selalu dikabulkan Allah SWT dan banyak karamah yang tampak pada diri beliau.

Setelah itu beliau menunaikan ibadah haji ke Makkah pada tahun 670 hijriyah. Di Makkah, para penduduk di sana meminta kepada Sayyid  Abdullah Ba’ Alawi untuk berdoa agar hujan segera turun di kota itu. Maka dengan izin Allah SWT hujan pun turun di Makkah. Banyak penduduk Makkah yang belajar ilmu kalam dan ilmu tasawuf kepadanya.

Disebutkan dalam beberapa buku biografi, seperti Al Musyarri’ Al Gharar, Syarah Al Ainiyah dan lainnya bahwa Sayyid Abdullah Ba’ Alawi ketika tinggal di Makkah berjuang keras untuk bisa belajar sambil mengamalkan ilmu yang diperolehnya.

Di bulan Ramadhan, beliau menghatamkan Al Quran pada setiap dua rakaat, setelah berbuka dan Shalat Maghrib. Beliau lalu pergi ke kota Zabid, tempat berkumpulnya para ulama besar. Beliau belajar dari para ulama di kota itu. Beliau juga saling bertukar riwayat dan pengalaman keilmuan.

Sayyid Abdullah Ba’ Alawi lantas singgah di Taiz dan belajar dari ulama kota ini. Tentang tekad dan kedermawanannya, pengarang Kitab Al Gharar mengatakan, “Semasa hidup, dialah yang menafkahi keluarga Bani Alawi semuanya. Beliau bersedekah dengan jumlah yang banyak sekali. Di antaranya bersedekah untuk masjid yang dinamai dengan namanya, Masjid Ba Alawi.

Sebelumnya masjid ini dinamakan dengan Masjid Bani Ahmad, disandarkan pada keturunan Al Imam Al Muhajir Ila Allah Ahmad bin Isa.Sampai saat saudaranya, Sayyid Ali Shahibud Dark bin Alwi Al-Ghuyur meninggal dunia di Hadhramaut, yang akhirnya membuat beliau pulang ke Tarim dengan melakukan perjalanan darat melewati Aden dan Mukalla.

Disebutkan dalam beberapa buku biografi, di antaranya Al-Musyari Al-Rawi, saat berada dalam perjalanan antara Aden dan Mukalla, beliau menyempatkan diri singgah di Ahwar untuk bersilaturahmi dengan gurunya, Syekh Umar bin Maimun. Namun Sayyid Abdullah Ba’ Alawi mendapati beliau telah meninggal dunia. Beliau lalu yang memandikan dan mengkafaninya. Ternyata dulu, Syekh Maimun pernah mengatakan pada Sayyid Abdullah Ba’ Alawi, “Nanti bila aku meninggal dunia, mandikan dan kafani aku. Saat itu, akan datang seorang Syekh dengan sifat-sifat seperti ini, jadikan beliau imam untuk mensholati jenazahku. Dialah yang akan menjadi penggantiku kelak.”

Ketika Sayyid Abdullah Ba’ Alawi datang, wasiat itu beliau laksanakan. Lantas penduduk memintanya untuk tinggal di situ dan menjadi pengganti Syekh Maimun. Namun beliau tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Akhirnya putra Syekh Maimun dibaiat menjadi Syekh dan dipakaikan Khurqah. Sayyid Abdullah Ba’ Alawi berpesan, “Eratkan ikat pinggangmu karena aku diutus untuk menjadikanmu Imam.” Lalu beliau meninggalkan mereka menuju Ba Ma’bad.

Al-Gharar  mengatakan, saat Sayyid Abdullah Ba’ Alawi masuk Kota Taiz, penduduk kota itu memintanya untuk tinggal di sana. Namun Sayyid Abdullah Ba’ Alawi memohon maaf karena tak bisa memenuhi permintaan mereka. Sayyid Abdullah Ba’ Alawi justru yang mengambil faidah dari beberapa orang penduduk Taiz. Setelah itu beliau pindah ke Aden, lalu daerah Tihamah Yaman. Setiap singgah, para ulama selalu mendatanginya untuk mengambil faidah darinya. Abdullah Ba Alawijuga mengambil faidah dari mereka.

4.2 Perjalanan di Tarim, Hadramaut
Sayyid Abdullah Ba’ Alawi sampai di Tarim dan disambut penduduk kota itu. Beliau lantas menikah dengan istri mendiang adiknya. Beliau merawat dan mendidik anak-anaknya. Penulis Al Musyarri’ mengatakan, “Ketika sampai di Tarim, penduduk kota itu seakan mendapatkan keuntungan luar biasa. Kota ini menjadi bersemangat. Semua penduduk menyambutnya dengan wajah gembira berseri-seri.”

Sayyid Abdullah Ba’ Alawi mengajar fiqih Madzhab Syafi’i, Thariqah dan pembahasan-pembahasan tentang ilmu hakikat. Orang dari luar Tarim pun berdatangan untuk belajar padanya. Ilmunya menyebar ke seluruh penjuru. Sayyid Abdullah Ba’ Alawi mengangkat para Syekh dan menghormati posisi mereka. Di bawah asuhan beliau, terlahir generasi yang banyak dan luar biasa.

Sayyid Abdullah Ba’Alawi adalah guru yang sangat bersungguh-sungguh dalam mendidik murid-muridnya, terutama dalam pelajaran Al-Qur’an.”Aku pernah belajar Al-Qur’an bersama beliau. Pelajaran kami tidak akan selesai kecuali setelah habis setengah dari Al-qur’an.” Kata Al-Faqih bin Salim.
Disebutkan dalam Kitab Al Musyari’ Al Rawi, “Di antara kebiasaan beliau, keluar masjid untuk shalat witir dan membaca Al Qur’an sampai terbit Fajar.

Kemudian beri’tikaf, membaca Al Quran sampai terbit matahari. Lalu pulang ke rumah sebentar dan kembali lagi ke masjid untuk menyampaikan pelajaran sampai saat qailulah (tidur siang menjelang Dhuhur sampai waktu Dhuhur). Beliau ber-qailulah di rumah, lalu kembali ke masjid untuk Shalat Dhuhur. Setelah itu, kembali lagi ke rumah untuk muthala’ah sampai datang waktu Ashar.

Kemudian Sayyid Abdullah Ba’ Alawi melaksanakan Shalat Ashar bersama masyarakat dan duduk di masjid sampai datang waktu Maghrib. Setelah Shalat Maghrib, beliau membaca Al Quran sampai Isya. Baru kemudian beliau kembali ke rumahnya.

Di Bulan Ramadhan, beliau berada di masjid sampai waktu Shalat Tarawih tiba. Setelah shalat tarawih, beliau shalat dua rakaat. Saat shalat dua rakaat itu, beliau menghatamkan Al Quran. Lantas Sayyid Abdullah Ba’ Alawi pulang ke rumah dan sahur, kemudian kembali lagi ke masjid sampai waktu Dhuha tiba. Setelah Shalat Dhuha, beliau pulang ke rumah untuk ber-qailulah sampai datang waktu Dhuhur. Setelah itu, beliau kembali lagi ke masjid, Shalat Dhuhur berjamaah, lalu memberikan pelajaran sampai Ashar. Setelah itu beliau berzikir.

Sosok Sayyid  Abdullah Ba’alawi merupakan panutan dan suri teladan, terutama kedermawanannya. Beliau dikenal banyak berinfaq kepada semua keluarga Ba’alawy dan pembantu-pembantu mereka. Beliau menginfaqkan hartanya hingga hanya tersisa sedikit, termasuk untuk memakmurkan masjid dan ketikamenunaikan haji. Sayyid Abdullah Ba’ Alawi mensedekahkan lahan pertanian, mata air dan kebun korma senilai 90 ribu dinar.

Hasilnya digunakan mensejahterakan masjid dan menghormati para tamu masjid. Sayyid Abdullah Ba’ Alawi juga bersedekah untuk pasar Tarim, pelayanan penggalian kubur dan penguburan jenazah. Selain itu, beliau juga mensedekahkan lahan bernama Al-Wasithah. Tanah ini dipergunakan untuk menghormati para tamu di Tarim.

Beliau juga berinfaq dalam jumlah besar untuk majelisnya. Dari majelis itulah kemudian lahir para ulama besar, seperti Al-Faqih Ali bin Salim, Syekh Muhammad Basyu’aib, Syekh Umar Bawazir, Syekh Shaleh Fadhl bin Abdullah bin Fadhl Asy-Syihri, Syekh Bahamran, Syekh Khalil bin Syekh Bamaimun, Sayid Syekh Muhammad Maula Dawilah.

Sayyid Abdullah Ba’alawi termasuk orang yang dikaruniai umur panjang  untuk beribadah dan beramal saleh. Di akhir usianya, beliau berkata, “Segala sesuatu mengurangi diriku kecuali dunia. Aku tak peduli sama sekali pada dunia, apakah dia datang atau pergi. Tempat dunia hanya di atas tenggorokan.”
Maksud kalimat, ‘Segala sesuatu mengurangi diriku’: mengurangi kekuatanku. Sebab badan menjadi lemah bila dibanding saat masa muda.

Meski begitu, beliau tak pernah telat beribadah dan beramal saleh. Beliau tak pernah bermalas-malasan untuk mencapai segala keutamaan. Beliau memiliki banyak keutamaan, di antaranya sebagaimana disebutkan penulis Al Musyarri': “Sayyid Abdullah Ba’alawi sangat gemar memakai minyak wangi sampai baunya tercium dari kejauhan.

Beliau berkulit putih, tinggi, berwajah tampan, matanya lebar, lisannya fasih, pemberani, berjambang lebat, berwibawa, senyum ketika bertemu dengan siapapun. Semua orang memujinya dengan bait-bait syair, seandainya syair-syair itu dikumpulkan, akan menjadi buku tebal.”

5.  Referensi

 1. Disarikan dari Syarh Al-Ainiyyah, Nadzm Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alwi Alhaddad Ba’alawy, karya Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Alhabsyi Ba’alawy
 2. Alawiyin, Asal Usul & Peranannya, karya Alwi Ibnu Ahmad Bilfaqih

 


 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya