Biografi Sahabat Ammar bin Yasir

 
Biografi Sahabat Ammar bin Yasir
Sumber Gambar: Ilustrasi (foto istimewa)

Daftar Isi Biografi Sahabat Ammar bin Yasir

1. Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1 Lahir
1.2 Keluarga

1.2 Wafat

2. Kisah-kisah
2.1 Cobaan Keluarga Ammar
2.2 Martabat yang Tinggi
2.3 Perang Shiffin

3. Teladan
3.1 Pemimpin yang Zuhud dan Rendah Hati
3.2 Dihina Tetapi Diam

4. Chart Silsilah
4.1 Chart Silsilah Sanad

5. Referensi

Ammar bin Yasir merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan salah satu dari golongan sahabat yang masuk Islam atau yang disebut dengan Assabiqunal Awwalun.

1. Riwayat Hidup

1.1 lahir

Ammar bin Yasir lahir di Mekkah pada tahun 567 masehi. Beliau merupakan putra dari pasangan Yasir dan Sumayyah.

1.2 Keluarga

Yasir bin ‘Amir, ayahanda ‘Ammar, berangkat meninggalkan negerinya di Yaman guna mencari dan menemui salah seorang saudaranya. Rupanya ia berkenan dan cocok tinggal di Mekah. Bermukimlah ia disana dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Abu Hudzaifah Ibnul Mughirah. Abu Hudzaifah mengawinkan dengan salah seorang sahayanya bernama Sumayah binti Khayyath, dan dari perkawinan yang penuh berkah ini, dikarunia seorang putra bernama ‘Ammar.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya