Perbedaan Sakaratul Orang Maut Mu’min dan Kafir

Ketika ajal datang pada seorang hamba yang mu’min , maka datanglah malaikat pencabut nyawa dengan wajah yang putih berseri dengan membawa kain kafan dari syurga, ia (malakul maut)

Cara Malaikat Maut Mengetahui Ajal Seseorang

Dalam Al-Qur’an surah An Nam disebutkan “Katakanlah : Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah SWT, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. (Q.S. 27 An Naml 65)